STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
  TEISINĖ INFORMACIJA
  KORUPCIJOS PREVENCIJA
  VEIKLOS SRITYS
  TIKSLIEJI MOKSLAI IR INŽINERIJA
  ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
  MOKYKLA
  BENDRUOMENĖ IR SAVIVALDA
  TVARKOS IR TAISYKLĖS
  INFORMACIJA TĖVAMS
  PASLAUGOS
  NUORODOS
 

 

 

   
 

Projektinė veikla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarptautinio Erasmus + projekto „STEAM UGDYMO TOBULINIMAS INTEGRUOJANT DARNAUS VYSTYMOSI PRINCIPUS“ mokytojų tobulinimosi kursai Barselonoje

Gegužės 20 – 24 dienomis Ragainės progimnazijos anglų kalbos mokytoja Toma Pocė ir pradinių klasių mokytoja Gintarė Lauraitienė dalyvavo kursuose Barselonoje „Skaitmeniniai įrankiai kalbų mokytojams“ pagal Erasmus+ projektą KA 122 „STEAM ugdymo tobulinimas integruojant darnaus vystymosi principus“. Tema pasirinkta neatsitiktinai, nes šiandien mes, kaip informacinė visuomenė, esame spartaus ne tik informacinių technologijų vystymosi ir diegimo proceso dalis, bet ir gyvename nuolat tobulėjančiame ir švietėjiškame XXI a. Informacinės technologijos ir sparčiai tobulėjantis dirbtinis intelektas (DI) mokinių kasdieniniame gyvenime užima vis svarbesnę vietą. Tad jeigu pripažįstame glaudų ugdymo(si) ryšį su mokinių patirtimi ir kasdieniniu gyvenimu IKT ir DI integravimo svarba pamokoje yra labai didelė ir sunkiai atsiejama viena nuo kitos dalis. Sėkmingas mokymas(is) turi priartėti prie šiuolaikinio gyvenimo tendencijų ir jis turi padėti augti ir mokyti(s) XXI amžiaus mokiniams. Pedagogės kartu su dar 8 dalyviais iš Europos atnaujino ir pagilino turimas žinias apie IKT naudojimą pamokose. Dalijosi patirtimi, galimybėmis ir idėjomis apie įtraukųjį ugdymą, kuris itin aktualus šių dienų ugdymo kontekste. Mokėsi užsienio kalbos integravimo subtilybių susijusių su daile, muzika ir turinio kūrimu. Mokėsi kaip kurti video, jį redaguoti ir publikuoti. Itin didelį įspūdį paliko veiklos Barselonos Nacionalinio meno muziejuje, kuriame didelis dėmesys buvo skiriamas bendradarbiavimo, komunikavimo ir kūrybiškumo kompetencijoms. Po kursų tikimasi, kad vis dažniau išmaniosios technologijos bus taikomos ir naudojamos ugdymo procese.

nuotraukos


Tarptautinio Erasmus + projekto „STEAM UGDYMO TOBULINIMAS INTEGRUOJANT DARNAUS VYSTYMOSI PRINCIPUS“ mokytojų tobulinimosi kursai Barselonoje

Gegužės 6-10 dienomis anglų kalbos mokytoja Vida ir specialioji pedagogė Kamilija dalyvavo kursuose pagal Erasmus+ projekto "STEAM ugdymo tobulinimas integruojant vystymo principus" Barselonoje.

Pedagogės atnaujino ir pagilino turimas žinias apie STEAM veiklas ugdymo procese: kaip lavinti mokinių kritinį mąstymą, kaip skatinti patyriminį mokymąsi savo artimoje aplinkoje, kokias IT naudoti pamokose.

nuotraukos


Tarptautinio Erasmus + projekto „STEAM UGDYMO TOBULINIMAS INTEGRUOJANT DARNAUS VYSTYMOSI PRINCIPUS“ mokytojų tobulinimosi kursai Barselonoje

2024 m. tęsiant tarptautinio Erasmus+ projekto "STEAM ugdymo tobulinimas integruojant darnaus vystymo principus" įgyvendinimą, kovo 18– 23 d. Ragainės progimnazijos administracijos atstovės Dinara Vitkuvienė ir Lijana Jurgelienė dalyvavo mokytojų tobulinimosi kursuose „Bring STEAM to Life: How to Build a School Makerdpace“ Ispanijoje, Barselonos mieste. Kursų tema svarbi ir aktuali, kadangi STEAM ugdymas yra vienas iš šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, integruojantis gamtos mokslus, technologijų ir inžinerijos, menų ir matematikos disciplinas, siejant jas su realiu pasauliu, pokyčiais ir progresu, darnaus vystymosi tikslais, realaus pasaulio problemų sprendimu, formuojantis mokinių kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus. Mokymuose pasidalinta praktine STEAM ugdymo mokykloje patirtimi, aptartos kūrybinių erdvių kūrimo ir tolesnio naudojimo galimybės, aplankytos istorinės vietos, susipažinta su Ispanijos kultūriniu paveldu.

nuotraukos


Tarptautinio Erasmus + projekto „STEAM UGDYMO TOBULINIMAS INTEGRUOJANT DARNAUS VYSTYMOSI PRINCIPUS“ mokytojų tobulinimosi kursai Tenerifėje

2024 m. tęsiant tarptautinio Erasmus+ projekto "STEAM ugdymo tobulinimas integruojant darnaus vystymo principus" įgyvendinimą, kovo 11 – 16 d. Ragainės progimnazijos mokytojos Klelija Rakštytė ir Loreta Krasnickienė dalyvavo mokytojų tobulinimosi kursuose „Experiential learning in Tenerife: Through Nature and History” Tenerifės sostinėje Santa Kruze.
Kursų tema buvo pasirinkta neatsitiktinai. Patyriminis ugdymas tampa vis svarbesniu šiuolaikinės mokyklos kontekste, kur vis daugiau dėmesio skiriama ne tik žinių perdavimui, bet ir gebėjimams, kurie leidžia adaptuotis, kurti, spręsti problemas ir kritiškai mąstyti. Šiandieninėje visuomenėje svarbu, kad mokiniams būtų ugdomos kompetencijos, kurios padės jiems efektyviai funkcionuoti ir kurti savo gyvenimą. Patyriminis ugdymas yra orientuotas į tai, kad mokiniai mokytųsi per patirtį, tiesioginį sąveikavimą su aplinka ir situacijomis. Tai reiškia, kad mokyklos turi kurti aplinkas, kuriose mokiniai gali eksperimentuoti, tyrinėti, kurti, bendrauti ir išmokti iš savo patirties. Tokios patirties pagrindu mokiniai geriau suvokia mokomąją medžiagą, lengviau ją prisimena ir gali ją pritaikyti įvairiose situacijose. Be to, patyriminis ugdymas skatina kūrybiškumą ir inovacijas. Mokiniai, turintys galimybę eksperimentuoti ir ieškoti naujų sprendimų, tampa kūrybingesni ir inovatyvesni. Patyriminis ugdymas skatina bendradarbiavimą ir komandinį darbą. Šie įgūdžiai yra nepaprastai svarbūs šiandieninėje visuomenėje, kurioje daugybė iššūkių gali būti įveikiami tik bendradarbiaujant. Visų šių priežasčių kontekste, patyriminis ugdymas tampa ne tik pedagoginio proceso dalimi, bet ir svarbia priemone ruošiant mokinius sėkmingai įsisavinti šiuolaikinės visuomenės iššūkius bei įgyti įgūdžių, būtinų sėkmingam ir turiningam gyvenimui. Patyriminį mokymą mes dažnai labai supaprastiname ir galvojame, kad jis naudotinas tik gamtos moksluose. Patyriminis mokymasis taip pat sėkmingai gali būti taikomas ir doriniame ugdyme, kalbų, socialinių mokslų, menų ir kitose pamokose.
Šiuose tobulinimosi kursuose mokytojos susipažino su patyriminio mokymosi koncepcija ir praktika, nuostabia Kanarų salų gamtos istorija ir įspūdingu kultūros paveldu. Išeidami iš auditorijos kursų dalyviai dalyvavo smagiose aktyviose ir interaktyviose veiklose, pajuto pagrindinius patyriminio mokymosi principus ir naudą – mokymąsi veikiant! Dalyviai apžiūrėjo neįtikėtinų gamtos jėgų suformuotą kraštovaizdį, susipažino su unikaliu augalų ir gyvūnų pasauliu, pabuvojo istorinėse lankytinose vietose (Guimar, Kandelarijos, Tagananos miesteliuose, Gamtos ir archeologijos muziejuje, didžiausiame Tenerifės Garsia Sanabria parke, pažintiniame lavos take, keliavo serpantino keliu per Mascos tarpeklį), mokėsi senovinių vietinių gyventojų įgūdžių, kurie buvo beveik beišnykstantys, bet šiuo metu jau yra įtraukti į UNESCO saugomų nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąrašą. Šio kurso pabaigoje kursų dalyvės galėjo geriau įvertinti gamtos pasaulio unikalumą ir turtingą šių salų kultūros paveldą, taip pat įgijo įžvalgų, kaip pritaikyti patyriminį mokymąsi, kad mokymas būtų įtraukesnis ir linksmesnis.

nuotraukos


Tarptautinio Erasmus+ projekto "STEAM ugdymo tobulinimas integruojant darnaus vystymosi principus" mobilumas Ispanijos mieste Valensijoje

Sėkmingai baigtas antrasis Erasmus+ projekto "STEAM ugdymo tobulinimas integruojant darnaus vystymosi principus" mobilumas Ispanijos mieste Valensijoje, kuriame dalyvavo mokytojos Lijana Jurgelienė ir Ingrida Donielienė bei 4 šeštokai – Liepa A., Dovydas K., Vaida V. ir Dovydas P.
Veiklos viešint CEIP FEDERICO MAICAS mokykloje buvo kupinos emocijų ir įtraukiančių veiklų: pasveikinimas tradiciniu ispanų šokiu, susipažinimas pinant siūlo voratinklį, komandinė viktorina apie Ispaniją, diskusija apie Lietuvos ir Ispanijos panašumus ir skirtumus, meninės raiškos veikla vaizduojant įvairius daiktus ir veiksmus bei muzikos pamoka mokantis tradicinio ispanų šokio ir dar daug kitų veiklų.
Šalia įvairių pažintinių ir patyriminių veiklų mokykloje mokiniai ir mokytojos aplankė Valensijos Menų ir mokslų miesto kompleksą, Okeanografijos centrą su didžiausiu Europos žemyno akvariumu, Mokslo muziejų, turintį šūkį „Draudžiama neliesti, nejausti, negalvoti“. Menų centre žiūrėtas sferinis kinas apie mokslo tyrinėtojus. Aplankyta Valensijos miesto širdis – senamiestis, susitikta su miesto mere.
Komandos išvyka į nedidelį El Saler kaimelį pietiniame Valensijos pakraštyje buvo skirta pažinti gamtos apsaugos būdus iš arti. Aplankytas Albuferos gamtos parkas – tai didelę ekologinę vertę turinti vietovė, kurioje gyvena ir žiemoja daugybė retų vandens paukščių rūšių. Albufera – didžiausias gėlo vandens ežeras Ispanijoje yra ir viena iš svarbiausių žemyno šlapžemių, todėl vietovė žinoma dėl savo ryžių laukų.
Į Šiaulius komanda grįžo praturtinusi turimas žinias bei įgijusi naujų kompetencijų.

nuotraukos


Tarptautinio Erasmus + projekto „STEAM UGDYMO TOBULINIMAS INTEGRUOJANT DARNAUS VYSTYMOSI PRINCIPUS“ mobilumas Italijoje

Įgyvendinant tarptautinį Erasmus projektą KASCH122 "STEAM ugdymo tobulinimas integruojant darnaus vystymosi principus" Ragainės progimnazijos mokytojos Nemira Atstopienė ir Inesa Juocaitė lankėsi Italijoje, Florencijos mieste, kur dalyvavo kursuose „Kaip parašyti mokyklai sėkmingą Erasmus projektą". Kursuose praleistas laikas – didžiulė investicija į Ragainės progimnazijos bendruomenės tobulėjimą, naujų idėjų ir gerosios praktikos taikymą čia, kur mes gyvename ir veikiame. Sėkmingi tarptautiniai projektai suteikia galimybę ir pedagogams ir mokiniams kurti bendrą ES švietimo kultūrą, kurioje kiekvienas gali veikti kiekvienas, dalintis turima patirtimi ir ateitį kurti kartu.

nuotraukos


Tarptautinio Erasmus + projekto „STEAM UGDYMO TOBULINIMAS INTEGRUOJANT DARNAUS VYSTYMOSI PRINCIPUS“ mobilumas Turkijoje

2023 m. spalio 9-13 d. mūsų mokyklos aštuntokai Augustė, Justas ir septintokai Dovilė bei Gerardas lankėsi Turkijos sostinėje Ankaroje. Juos lydėjo mokytojos Ingrida Donielienė ir Klelija Rakštytė. Vizito tikslas buvo susipažinti su gabių mokinių ugdymo ir STEAM įgyvendinimo sistemomis Turkijoje bei pasidalinti patirtimi, kaip įgyvendinamas inžinerinis ugdymas ir kaip vykdomos STEAM veiklos Ragainės progimnazijoje. Komanda lankėsi Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy Bilim Ve Sanat Merkezi mokykloje, kuri yra unikali tuo, kad tai vienintelė itin gabių mokinių mokykla Turkijoje.
Mokytojų ir mokinių komanda dalyvavo apžvalginėje ekskursijoje po sostinę Ankarą, buvo supažindinta su mokykla, jos ugdymo planu, gabių mokinių ugdymo sistema bei STEAM ugdymu mokykloje. Pabendrauta su mokyklos administracija ir mokytojais, stebėtos, pamokos, dalyvauta užsiėmimuose kartu su turkų moksleiviais. Vaikai toliau vykdė STEAM projektą - radioaktyvumo temą analizavo įvairių dalykų užsiėmimuose (chemijos, biologijos, fizikos, matematikos), diskutavo apie tvarumą, darnaus vystymosi principus, inžineriją. Didžiausias iššūkis buvo sukonstruoti plaukiančio namo 3D modelį.
Mokytojos Ingrida ir Klelija buvo supažindintos su astronomijos, matematikos, filosofijos, geografijos, muzikos, dramos, anglų kalbos pamokų organizavimo ypatumais, bendravo su šių dalykų mokytojais ir mokiniais.
Viešnagė baigėsi vakarone, kurios metu susipažinta su Lietuvos ir Turkijos tautiniu paveldu. Paskutinę dieną vykome į Kapadokiją - gamtos inžinerijos stebuklą, atgaivą akims ir širdžiai.
Kelionės metu mokiniai patobulino komunikavimo, pažinimo, kultūrinę, kūrybiškumo, skaitmeninę, pilietiškumo, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos kompetencijas.

nuotraukos


Erasmus+KA122-SCH projektas

Parengtas ir laimėtas tarptautinis Erasmus+KA122-SCH projektas „STEAM ugdymo tobulinimas integruojant darnaus vystymosi principus”. Bendra projekto sąmata 43030 Eur. Priimančios organizacijos – partneriai „2 CIRCOLO DIDATTICO SAVERIO VALERIO (Italija), Sincan Sehit Abdullah Buyuksoy Bilim Ve Sanat Merkezi (Turkija) ir CEIP JOSE GARCIA PLANNELS (Ispanija). Projekto tikslas – bendradarbiauti ir dalintis patirtimi su ES ugdymo įstaigomis, kurios: yra inžinerinės krypties, orientuojasi į STEAM veiklas, propaguoja darnaus vystymosi principus, vykdo pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, atitinka Erasmus+ tikslus, principus ir kokybės standartus. Projekto mobilumų veiklose dalyvaus 12 mokinių, kursuose ir veiklų stebėjimuose - 10 mokytojų.


Ragainės progimnazijoje prasidėjo baigiamieji tarptautinio Erasmus+ projekto “Digitally for Climate” (Nr. 20211-LV01-KA220-SCH-000029630) renginiai.

Vienas iš projekto tikslų - gilinti pradinių klasių mokinių žinias apie pavojingus klimato kaitos padarinius Žemei, ugdyti rūpestingą santykį su gamta, didinti jų supratimą apie savo kasdienių veiksmų pasekmes ir skatinti gyventi draugiškiau aplinkai. Tuo tikslu progimnazijoje atidaryta asociacijos “Fotografijos namai” narių paroda “NEtvarumo invazija”.

nuotraukos


Ragainės progimnazijoje organizuotas respublikinis mokytojų forumas „Digi4clima - į pagalbą mokytojui siekiant darnaus vystymosi tikslų ir sprendžiant klimato kaitos problemas“.

Sėkmingai įgyvendinus tarptautinį Europos sąjungos Erasmus+ KA2 projektą “Digitally for climate” (Nr. 2021-1-LV01-KA220-SCH-000029630), Ragainės progimnazijoje organizuotas respublikinis mokytojų forumas „Digi4clima - į pagalbą mokytojui siekiant darnaus vystymosi tikslų ir sprendžiant klimato kaitos problemas“. Forumo metu pristatyta kartu su projekto partneriais iš Žiemgalos regiono kompetencijos centro Latvijoje (projekto koordinatoriai) ir iš Rijekos Techninės kultūros centro Kroatijoje (projekto partneriai) sukurta ugdymo programa „Klimatas ir jo kaita“, skaitmeninė mokymosi priemonė „Klimatas ir jo kaita“ bei ugdymo gairės mokytojams. Ši skaitmeninė mokymo(si) priemonė padės gilinti pradinių klasių mokinių žinias apie pavojingus klimato kaitos padarinius Žemei, ugdyti rūpestingą santykį su gamta, didinti jų supratimą apie savo kasdienių veiksmų pasekmes ir skatinti gyventi draugiškiau aplinkai bei leis mokytojams ir mokiniams kokybiškai ir lengvai plėsti žinias apie aplinkos tvarumą. Ji taip pat bus naudojama kaip edukacinė priemonė, skirta naudotis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis tiesioginio ir nuotolinio mokymosi metu. Medžiaga bus skelbiama atviros prieigos platformoje latvių, lietuvių, kroatų ir anglų kalbomis.

nuotraukos


Erasmus+ projektas (Nr. 2021-1-LV01-KA220-SCH-000029630) “Digitally for Climate” (Digi4clima) – sukurtos ir išbandytos pirmosios skaitmeninio įrankio apie klimato kaitą pamokos

Ragainės progimnazijoje toliau sėkmingai įgyvendinamas tarptautinis Erasmus+ projektas “Digitally for Climate” (Digi4clima) – sukurtos ir išbandytos pirmosios skaitmeninio įrankio apie klimato kaitą pamokos. 1b ir 3b klasių mokiniai dalyvavo pamokose apie klimato kaitą. Pamokoje „Kas atsitiko dinozaurams?“ mokytojų Ingridos, Nemiros ir Gintarės dėka mokiniai susipažino su sparčiais oro sąlygų pokyčiais istorijoje, sužinojo, kodėl išnyko dinozaurai ir kaip tai įtakojo besikeičiantis klimatas. Pamokos „Žemė – unikali vieta gyventi“ metu įgijo žinių apie mūsų planetą žemę bei jos formavimąsi ir tai, kaip skirtingas klimatas ir buveinės darė įtaką žemėje egzistuojančiai gyvybei. Įgiję žinių tema „Gamtos reiškiniai: lietus, vėjas, kruša, audra, viesulas“, pirmokai ir trečiokai susipažino su įvairiais gamtos reiškiniais bei kritulių rūšimis, kaip kritulių savybės susijusios su klimato kaita.

nuotraukos


Ragainės progimnaziją tęsia tarptautinio Erasmus+ projekto (Nr. 2021-1-LV01-KA220-SCH-000029630) „Digitally for Climate“ (Dig4Clima) įgyvendinimą.

Lapkričio mėnesį mokykloje lankėsi projekto „Digitally for Climate“ (Dig4Clima) partneriai iš Latvijos (Zemgales regiona kompetencu attistibas centrs) ir Kroatijos (Centar tehnicke kulture Rijeka). Buvo įsivertinta projekto eiga, aptartos sukurtos skaitmeninės pamokos, numatyti tolesni projekto įgyvendinimo žingsniai.

nuotraukos


Erasmus+ projekto (Nr. 2021-1-LV01-KA220-SCH-000029630) "Digitally for climate" (Digi4Clima) dalyviai Kroatijoje, Rijekos mieste

Vasarą Ragainės progimnazijos mokytojai dalyvavo 2-ajame Erasmus+ projekto "Digitally for Climate" ("Digi4Clima") mobilume Kroatijoje, Rijekos mieste. Su projekto partneriais Centar techničke kulture Rijeka (Kroatija) ir Zemgales regiona kompetencu attistibas centrs (Latvija) tęsė elektroninio įrankio apie klimato kaitą kūrimo ir skaitmeninimo darbus. Vizito metu susipažinę su klimato kaitos įtaka Primorje-Gorski kotar County biologinei įvairovei, aplankė unikalius šio regiono objektus Vrelo Cave "Underground beauty" ir Trsat Castle.

nuotraukos


Erasmus+ projekto (Nr. 2021-1-LV01-KA220-SCH-000029630) "Digitally for climate" (Digi4Clima) dalyviai Latvijoje

Ragainės progimnazijos mokytojai dalyvavo pirmajame Erasmus+ projekto "Digitally for climate" (Digi4Clima) koordinatorių organizuotame susitikime Latvijoje. Kartu su projekto koordinatoriais iš Latvijos Žemgales regiono kompetencijų plėtros centro bei partneriais iš Rijekos techninės kultūros centro Kroatijoje pradėta kurti skaitmeninė mokymosi priemonė 6-9 metų vaikams „Klimatas ir jo kaita“. Greitai prabėgo trys kupinos įspūdžių mokymų dienos Jelgavos mieste Latvijoje.

nuotraukos


Erasmus+ KA220-SCH projektui (Nr. 2021-1-LV01-KA220-SCH-000029630) „Digitally for climate" skirtas finansavimas

Anglų kalbos mokytojų komandos parengtam tarptautiniam Erasmus+ KA220-SCH projektui „Digitally for climate” (“Digi4Clima”) skirtas finansavimas. Projekto partneriai - Zemgales regiona kompetencu attistibas centrs (Latvia) ir Centar tehnicke kulture Rijeka (Croatia), bendra projekto sąmata 245720 Eur., progimnazijai tenkanti suma – 59874 Eur. Šiuo projektu tikimasi sukurti ir populiarinti skaitmeninę mokymosi priemonę apie klimato kaitą, kuri suteiks žinių apie aplinkos tvarumą bei padės tobulinti mokinių ir mokytojų skaitmeninį raštingumą. Sukurta priemonė suteiks mokytojams ir mokiniams galimybę naudotis aukštos kokybės ir lengvai naudojamais skaitmeninio mokymosi ištekliais tiek kontaktiniu, tiek nuotoliniu būdu.


„Erazmus+“ programos projektas „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ (Turinas)

Ragainės progimnazijos istorijos ir žmogaus saugos mokytoja Loreta Krasnickienė š.m. rugsėjo 26 – 30 d. dalyvavo „Erazmus+“ programos projekto „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ darbo vizite Italijoje, Turino mieste. Kartu su kitomis kolegėmis iš įvairių Šiaulių miesto mokyklų mokytoja tobulino bendrąsias kompetencijas ir gilino žinias ugdymo karjerai tema.

Vizito metu buvo susipažinta su Italijos švietimo sistema, dalyvauta diskusijoje ieškant panašumų ir skirtumų Italijos ir Lietuvos švietimo sistemose. Vizito metu aplankytos dvi skirtingos mokyklos - profesinio rengimo mokykla „IIS Galilei Ferrari“ ir tarptautinė bendrojo lavinimo mokykla WINS (World International School). Įspūdį paliko pastaroji mokykla, kurioje mokosi tik apie 200 mokinių, mokiniai mokosi anglų kalba, mokykla turi puikius pastatus, stadioną, plaukimo baseiną. Tiesa, tai privati mokykla, išlaikoma joje besimokančių mokinių tėvų ir rėmėjų (Turino „Juventus“ futbolo klubo) lėšomis.

Kultūrinės programos metu susipažinta su Turino miesto istorija ir architektūra, aplankytos įžymios miesto vietos, pabuvota Kino muziejuje, pakilta panoraminiu liftu apžiūrėti Turino beveik iš paukščio skrydžio.

Šia išvyka projektas baigėsi. Šaunu buvo patekti tarp 69 Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų, turėjusių galimybę pabuvoti skirtingose Europos valstybėse, susipažinti su kitų ES valstybių švietimo sistemomis, praplėsti savo žinias ir akiratį.

(Informacijos autorė Loreta Krasnickienė).

nuotraukos


„Erazmus+“ programos projektas „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ (Kipras)

Įspūdžiai ir patirtys iš projekto „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose" Rugsėjo 20-24 dienomis Ragainės progimnazijos dailės ir technologijų mokytojas Haris Ostašenkovas bei grupė kitų miesto mokyklų atstovų dalyvavo „Erasmus+" programos projekto „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose" mobilumo veiklose Kipre.

Čia šiauliečiai turėjo galimybę susipažinti su šios salos švietimo sistema, ugdymu karjerai. Buvo apsilankyta Arch Makarios III techninėje mokykloje, „Engomis" gimnazijoje, Akropoleos licėjuje.

Apsilankius ugdymo įstaigose, kai kuriose ir su meniniu profiliu, dėmesį patraukė mokinių dekoruotos erdvės, jų pagaminti produktai, kas leidžia jiems įgyti realios praktikos. Techninėje mokykloje yra platus profesinio ugdymo spektras: dailės, dizaino studijos, klasės su įvairiomis mechanikos bei kitomis techninėmis priemonėmis. Čia mokiniai turi galimybę praktiškai susipažinti su variklių, greičių dėžių veikimu, jų sandara, metalo apdirbimo staklėmis. Taip pat kuria dizaino projektus, moderniai interpretuoja klasikinius meno kūrinius. Yra kulinarinis kursas, kur mokiniai patys gamina, mokosi padavėjo profesijos. Pagaminti produktai patiekiami mokyklos valgykloje. Vaikai turintys sutrikimų taip pat dalyvauja visuose ugdymo procesuose.

Klasės gana nedidelės po keliolika žmonių. „Engomis" gimnazijoje per technologijų pamokas mokiniai mišriose klasėse gamina įvairius projektus. Kursas jų yra konstrukcinės medžiagos, o tekstilė ir mityba yra dėstoma tik progimnazijoje. Vadovėliai beje panašūs kaip ir pas mus.

Visų ugdymo įstaigų architektūra panaši: plačios erdvės, vidiniai kiemai su augalija, dideli langai. Viskas pritaikyta karštam klimatui. Įdomu dar ir tai, jog mokyklose yra aprangos kodas: pakaitomis dėvimi juodos, mėlynos ir pilkos spalvos marškinėliai. Minėtųjų įstaigų vadovai taip pat domėjosi Lietuvos švietimo sistema. Buvo suteikta galimybė stebėti kelias pamokas.

Taip pat šiauliečiai turėjo ir plačią kultūrinę programą. Grožėtasi Nikosijos miestu, kažkiek liūdėta dėl jo, kaip ir viso Kipro dalijimu į Šiaurės bei Pietų zonas. Šiaurinę pusę kontroliuoja turkai, ji nepriklauso ES. Nikosijoje yra Jungtinių Tautų zona, kur gali susitikti abiejų pusių žmonės. Žinoma galima patekti ir į šiaurinę dalį, yra kontroles punktai. Bet visa tai nuteikia labai liūdnai.

Buvo aplankytas Kipro kultūros ir amatų centras, muziejus, aukštai kalnuose esantis Trodisos vienuolynas., sudalyvauta Vyno festivalyje Limasolyje. O taip pat žinoma karšta saulė ir jūra!

nuotraukos


Tarptautinis eTwinning projektas “Dig E-nglish”

6a ir 6b klasėse vyksta tarptautinis projektas “Dig E-glish”, jį vykdo mokytojos Vida Petrošienė ir Kristina Tarbūnienė. Projekte dalyvauja mokiniai iš Lietuvos, Turkijos ir Šiaurės Makedonijos. Projekto trukmė: 2021 kovo - birželio mėnesiais.
Projekto tikslas: įtraukti mokinius į anglų kalbos mokymąsi naudojant skaitmenines priemones, integruojant IT, ugdant mokėjimo mokytis kometenciją.
Pamokų metu mokiniai mokysis naudodami įvairias programėles, kurs mini lėlių teatrą, svajonių miestą, kurs komiksus, diskutuos apie žaidimų internete naudą ir žalą. Projekto pabaigoje sukurs elektroninę knygą, kurioje tilps visi mokinių darbai bei QR kodas, kurį panaudojus bus galima rasti mokinių darbus.


Tarptautinis eTwinning projektas “Steam book club”

5a ir 5b klasėse vyksta tarptautinis projektas “Steam book club”, kurį vykdo mokytoja Kristina Tarbūnienė. Projekte dalyvauja mokiniai iš Lietuvos, Albanijos, Gruzijos, Italijos, Turkijos, Maltos, Portugalijos. Projekto trukmė: 2020 spalis - 2020 gegužė.
Projekto tikslas: skatinti mokinius skaityti ir paversti tai malonia veikla, gilinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, naudojant IT įrankius, gamtamokslinę ir tiriamąją aplinką.
Kiekvieną mėnesį mokiniai skaitys skirtingas istorijas, jas analizuos bei atliks įvairias užduotis. Baigiantis projektui sukurs bendrą šalių veiklų video.


Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Ragainės progimnazija dalyvauja ES paramos projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.
Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos: Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas. Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas. Bus parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose. Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų. Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)
Vykdant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, progimnazija gauna mokymo priemones 1-8 klasių mokiniams.


„Erasmus+“ K1 projektas „Increasing Student Success with Training Coaching“ baigiasi. Kokia iš jo nauda mokiniui?

Ragainės progimnazijoje vykdomas „Erasmus+“ K1 projektas „Increasing Student Success with Training Coaching“ („Koučingo metodų naudojimas siekiant geresnių mokinių ugdymo(si) rezultatų“) eina į pabaigą.
Metus trukusio projekto rezultatus pajuto mokytojai, ypač tie, kurie dalyvavo Turkijos mieste Izmire vykusiuose mokymuose. Visi progimnazijos mokytojai vėlyvą rudenį turėjo galimybę susitikti su projekto dalyvius mokiusiu lektoriumi S.Kizanlikli ir susipažinti su koučingo (liet. ugdomojo vadovavimo) esminiais principais.
Nuo II pusmečio pradžios koučingo arba ugdomojo vadovavimo konsultacijos buvo teikiamos to pageidavusiems mokiniams. Projekto dalyvė, istorijos mokytoja Loreta Krasnickienė supažindino visus 5-8 klasių mokinius su konsultavimosi galimybėmis, pristatė koučingo sampratą. Mokytoja paaiškino mokiniams šios konsultavimo metodikos naudą, kai galimybes ir kelius siekti tikslo ar norimo rezultato nusibrėžia pats mokinys, o koučeris (liet. treneris) įvairių klausimų pagalba nenurodo, o tik padeda mokiniui pačiam nusimatyti sprendimų būdus. Tai ir yra vienas iš esminių skirtumų nuo įprasto auklėjimo. Mokinys, atėjęs pas mokytoją konsultantę pabandyti išsispręsti jį kamuojančią problemą, po kurio laiko vėl sugrįžta. Nes smagu pasikalbėti, kaip pavyko žengti pirmuosius žingsnius savarankiškų sprendimų link. O tada dažniausiai jau norima žengti tolyn.
Mokiniai, nors ir nedrąsiai, užsukdavo pasikalbėti, pasitarti ir pabandyti koučingo būdu išsispręsti mokymosi problemas, pagerinti santykius su bendraamžiais, klasės draugais ar tėvais. Tiesą pasakius, problemų dažniausiai turi beveik visi paaugliai, tačiau dažnai jie nežino, kaip jas spręsti ir kur kreiptis.
Pavasarį užgriuvusi viruso pandemija ir karantinas, atrodytų, veiklą sustabdė. Tačiau ji vyko ir toliau, tiesa, nuotoliniu būdu. Teko pastebėti, kad kai kurie mokiniai sunkiai tvarkėsi su juos užgriuvusiais dideliais savarankiško mokymosi krūviais, smuktelėjusiais rezultatais. Ugdomasis konsultavimas vyko ir toliau, „kalbinant“ mokinius žinutėmis ir gyvai, skatinant juos ne palikti savo problemas „bus kaip bus“, o ieškoti išeičių ir sprendimų, teisingai susidėliojant prioritetus.
Jauno žmogaus, paauglio fizinė ir emocinė sveikata labai priklauso nuo jo psichinės būklės. Dažnas jų nesugeba susidoroti su iškilusiais iššūkiais. Todėl „neregima“ suaugusiojo pagalba, sudaranti galimybes savarankiškai susikurti iššūkių ar problemų įveikimo planą A ir B, yra būtina.
Puiku, kad Ragainės progimnazijoje, dėka „Erasmus+“ K1 projekto „Increasing Student Success with Training Coaching“ („Koučingo metodų naudojimas siekiant geresnių mokinių ugdymo(si) rezultatų“), yra teikiamos koučingo arba ugdomojo vadovavimo konsultacijos.

Loreta Krasnickienė
Projekto dalyvė, istorijos mokytoja, ugdomojo vadovavimo konsultantė
2020-06-23

Koučingas arba ugdomasis vadovavimas (lietuviškai) (.pdf)


Mūsų mokykla – „Erasmus+“ projekto partneris

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kartu su miesto bendrojo ugdymo mokyklomis, parengė „Erasmus+“ programos projekto „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ paraišką.
Projektui skirtas finansavimas – 111.524,00 Eur.
Projekto trukmė – 24 mėnesiai.
Projekto tikslas – ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose.
Pastebima, kad neatitikimai tarp šiuolaikinės švietimo sistemos ir darbo rinkos yra sudėtingas klausimas. Projekto dalyvių organizacijos pasirengimo projekto paraiškos teikimui etapo metu išreiškė požiūrį, kad verslo pagrindų mokymo įvedimas į mokyklas, tinkamas profesinis konsultavimas bei ugdymas karjerai, tiesioginis glaudus ryšys su verslu yra labai svarbus bendrojo ugdymo mokyklų žingsnis pozityviems tolimesnio mokinių užimtumo rezultatams siekti. Šį svarbų iššūkį galima išspręsti ne tik keičiant ugdymo karjerai sistemos procesus mokyklose, juos tobulinant, adaptuojant pagal mokinių poreikius, bet ir padedant aktyvioms iniciatyvoms, tokioms kaip darbo stebėjimo vizitai ar struktūruoti kursai užsienyje. Kadangi daugeliu minėtu klausimų pasisemti patirties Lietuvoje paprasčiausiai nėra iš ko, nes ugdymo karjerai sistemos tobulinimo ir efektyvumo didinimo veiklos kol kas tik prasideda Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose.
Į darbo stebėjimo vizitus vyks asmenų grupės, sudarytos iš 2-3 žmonių, atsakingų už ugdymo karjerai veiklų organizavimą, įgyvendinimą ir priežiūrą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje. Planuojama darbo stebėjimo vizitų trukmė - 3 darbo dienos. Į struktūruotus kursus vyks dalyvių grupės, sudarytos iš 4-6 asmenų kiekvienai kursų temai. Planuojama kursų trukmė – 5 darbo dienos. Kursuose iš viso dalyvaus 28 asmenys, o į darbo stebėjimo vizitus vyks 41 darbuotojas. Tikimasi, kad po dalyvavimo projekto veiklose projekto dalyviai gebės padėti mokiniams giliau pažinti save ir darbo pasaulį, o tai sudarys prielaidas jiems priimti adekvačius tolimesnės karjeros sprendimus.
Tikimasi, kad projekto dalyviai atnaujins ir geriau gebės savo veikloje taikyti efektyvius ugdymo karjerai modelius, pagilins žinias, kaip patraukliau įtraukti mokinius į ugdymo karjerai veiklas. Planuojama, kad įgyta patirtis prisidės prie pagalbos mokiniams lengviau pereiti į kitą karjeros – mokymosi ar darbo – aplinką, prisidės prie efektyvesnės darbo paieškos. Tarpusavio mokymas(is) taip pat gali būti laikomas tvaraus profesinio tobulėjimo šaltiniu, o ugdymo karjerai integravimas į dalyko turinį, pagalbos mokiniui teikimas dalykų pamokose gali tiesiogiai prisidėti prie mokinių ateities sėkmės, todėl tikimasi, kad projekto dalyviai įgis ir šios patirties.


Erasmus+ mokymai Prancūzijoje: “Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose”

2020 m. vasario 23-29 d. mūsų progimnazijos mokytojas M. Dambrauskas ir dar kitais 5 miesto mokyklų mokytojais dalyvavo Prancūzijoje Erasmus+ mokymuose “Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose.” Mokymų veiklas Prancūzijoje kuravo dr. Giedrė Cibulskaitė-Veršinskienė, Sorbonos universiteto dėstytoja, Aristote įmonės direktorė.
Erasmus+ mokymai buvo skirti susipažinti su Prancūzijos švietimo sistema, bendrojo ugdymo programomis, pameistrystės galimybėmis, profesinio mokymo licėjų galimybėmis.
Pirma mokymų diena buvo skirta temai „Prancūzijos švietimo sistema ir Prancūzijos geroji ugdymo karjerai patirtis“. Profesinio orientavimo konsultantai iš Lietuvos lankėsi Emili Zola pradinio ugdymo mokykloje ir susipažino su švietimo sistema: nuo 2019 m. ugdymas privalomas nuo 3 m. mokymo įstaigoje; švietimo darbuotojus į darbą priima švietimo ministerijos skirti akademijos inspektoriai; Prancūzijos švietimo sistema susideda iš pradinės mokyklos (6-11 m.), koledžo (12-15 m.) ir licėjaus arba profesinio licėjaus (nuo 15 m.). Baigęs vidurinį išsilavinimą moksleivis gauna bakalauro laipsnį, tačiau mokslus gali tęsti ir profesiniame licėjuje, kuriame įgyja ne tik vidurinį išsilavinimą, bet tuo pačiu įgyja ir profesiją. Jau besimokydami profesiniame licėjuje moksleiviai pasirašo sutartis su darbdaviais ir jiems suteikiamas nemokamas mokslas, darbo atlyginimas bei užsitikrinama darbo vietą ateityje. Emili Zola pradinėje mokykloje įtvirtinta institucinė pedagogika, paremta mokyklos ir klasės įstatymais, be to, didelis dėmesys skirtas ugdyti sąmoningą ir mokančią planuoti asmenybę.
Antroji diena buvo skirta susipažinti su pameistrystės centro “Compagnons du Devoir” veikla visoje Prancūzijoje. Šiame centre yra galimybės įsigyti amatą ir ateityje sukurti savo įmonę, programa vykdoma mentorystės pagrindu, visoje Prancūzijoje yra 57 centrai, 1200 darbuotojų, iš jų 600 mokytojų/formuotojų, mokslas nemokamas. Šiame centre labai didelis dėmesys skiriamas mobilumui ne tik Prancūzijoje, bet ir Europoje, kad patirtis būtų kuo platesnė ir mokinys butų motyvuotas.
Trečioji diena buvo skirta parfumerio profesijai pažinti, mokytojajs iš Lietuvos lankėsi “Fragonard parfumeur” muziejuje ir gamykloje. Tą dieną taip pat susipažinome su Savanturiers mokytojų asociacija, likome sužavėti šios asociacijos veikla ir mokymosi galimybėmis mokytojams. Daug dėmesio asociacija skiria projektinėms veiklos per mokslinę tiriamąją veiklą. Mokytojams ir jų klasėms yra skiriami tarpdisciplininės srities mokslininkai-mentoriai, kurie padeda įgyvendinti mokinių projektus aktualiomis problemomis, nukreipia teisinga linkme bei padeda problemą nagrinėti moksliškai. Mokytojai motyvuoti, nes tai būna nauja ir įdomi veikla, visuomet sužino naujų dalykų, bendradarbiauja su mokslininkais, dalinasi patirtimi su kitais mokytojais, yra aprūpinami priemonėmis bei peržengia bendrojo ugdymo programos ribas.
Ketvirtąją projekto dieną lankėmės profesiniame licėjuje Lycee Belliard, kuriame vykdomos pameistrystės programos, susijusios su maisto gamyba ir jo patiekimu, mokiniams nuo 15 metų. Šiame pameistrystės centre ruošiami virtuvės šefai, kulinarai, duonos kepėjai, barmenai, padavėjai ir t.t.
Dalyvaudami patyriminiame profesiniame veiklinime, pietaudami jų centro restorane, galėjome stebėti, kaip dirba padavėjai bei barmenai, mokinių darbas visuomet yra prižiūrimas mokytojų. Mokiniai įgytas teorines žinias iš karto pritaiko praktikoje, tai geras pavyzdys, kaip užtikrinti mokymo patrauklumą, lankstumą bei kokybę.
Penktoji diena buvo skirta diskusijai CAMPUS des metiers et de l’enterprise profesinio mokymo licėjuje, kuriame mokiniams suteikiama galimybė metus laiko išbandyti norimą profesiją. Ši įstaiga nustebino priemonių gausa ir kokybe kiekvienos pameistrystės programos įgyvendinimui.
Erasmus+ projekto veiklos buvo vertingos ir kokybiškos, įgijome bendravimo ir bendradarbiavimo, pažinimo, mokėjimo mokytis, lyderystės kompetencijas bei susipažinome su įvairių sričių profesinio orientavimo specialistais.

nuotraukos


Trumpa Ragainės progimnazijoje vykdomo „Erasmus+“ K1 projekto „Increasing Student Success with Training Coaching“ („Koučingo metodų naudojimas siekiant geresnių mokinių ugdymo(si) rezultatų“) apžvalga

2019 m. pavasarį Ragainės progimnazija laimėjo galimybę dalyvauti tarptauniuose mokymuose ir įgyvendinti programos „Erasmus+“ K1 projektą „Increasing Student Success with Training Coaching“ („Koučingo metodų naudojimas siekiant geresnių mokinių ugdymo(si) rezultatų“).
Mokytojų komanda 2019 m. rugsėjo 30 – spalio 11 dienomis lankėsi Turkijos mieste Izmire ir dalyvavo mokymuose, kuriuos vedė puikus lektorius, ES projektų konsultantas ir profesionalus koučeris Serkut Kizanlikli.
2019 m. lapkričio 19 d. koučeris atvyko į Lietuvą ir apsilankė Ragainės progimnazijoje. Visi mokyklos mokytojai turėjo galimybę dalyvauti seminare „Koučingo metodų taikymas ugdymo procese“ ir susipažinti su šios metodikos elementų panaudojimo savo darbe galimybėmis.
Apie dalyvavimą projekte „Increasing Student Success with Training Coaching“ („Koučingo metodų naudojimas siekiant geresnių mokinių ugdymo(si) rezultatų“) ir jo įgyvendinimą istorijos mokytoja Loreta Krasnickienė parašė straipsnį, kuris buvo publikuotas Švietimo naujienose 2019 m. lapkričio mėnesį.
Prasidėjus 2020 m. veikla tęsiama toliau. Nuo vasario mėn. koučingo metodikos elementai bus naudojami konsultuojant mokinius, norinčius, bet nesugebančius savarankiškai išspręsti iškilusių problemų, susijusių su mokymosi rezultatais ar pažangos siekimu, kliūtimis bendravime su klasės draugais ar dėstančiais mokytojais ir kt. Mokinius individualiems pokalbiams ir konsultacijoms kvies istorijos mokytoja Loreta Krasnickienė.
Projekto dalyvės mokytojos Klelija Rakštytė ir Loreta Krasnickienė, vykdydamos projekto „Increasing Student Success with Training Coaching“ („Koučingo metodų naudojimas siekiant geresnių mokinių ugdymo(si) rezultatų“) sklaidą, 2019 m. spalio 28 d. skaitė pranešimą „Koučingo metodas mokykloje. Žaidybinių elementų naudojimas pamokose ir klasės kolektyvo formavime“ respublikinėje metodinėje – praktinėje konferencijoje „Kūrybinės praktinės dirbtuvės. Atradimai mokykloje – efektyvių tiriamųjų, kūrybiškumą išlaisvinančių veiklų organizavimas“. Įgytomis žiniomis ir kompetencijomis 2020 metais mokytojos planuoja pasidalinti su savo ir kitais kolegomis įvairiose mokytojų metodinėse konferencijose.
Projektas tęsiasi...

nuotraukos


KAIP TOBULINASI ŠIAULIŲ RAGAINĖS PROGIMNAZIJOS MOKYTOJAI?

Ragainės progimnazijoje jau pusę metų vykdomas programos „Erasmus+“ K1 projektas „Increasing Student Success with Training Coaching“ („Koučingo metodų naudojimas siekiant geresnių mokinių ugdymo(si) rezultatų“). Šį kartą jo dalyviai - mokytojai. Rugsėjo 30 – spalio 11 dienomis mokytojų komanda vyko į Turkiją. Beveik dvi savaites 8 progimnazijos pedagogai Turkijos mieste Izmire dalyvavo mokymuose, kuriuos vedė puikus lektorius, ES projektų konsultantas ir profesionalus koučeris Serkut Kinzanlikli.
Mokytojai kėlė kvalifikaciją - tobulino ir gilino įvairias kompetencijas, anglų kalbos įgūdžius (kursai vyko anglų kalba), pokyčių inicijavimo gebėjimus. Pagrindinė mokymų sritis buvo edukacinis ugdymas siekiant padidinti mokinių mokymosi sėkmę bei motyvaciją, ugdyti atsparumą stresui, gebėti susidoroti su problemomis, skatinti lyderystę ir bendravimą naudojant koučingą. Koučingas – tai paprasta ir efektyvi metodika, kurią taikant atskleidžiamas asmenybės vidinis potencialas (galimybės). Tai - būdas, padedantis tobulėti ir siekti rezultatų.
Mokytojai ne tik mokėsi, bet ir susipažino su Turkijos kultūra, aplankė istorinius miestus Efesą ir Hierapolį, Turkijos gamtos stebuklą – Pamukalę.
Projektas tęsiamas dalinantis gauta informacija ir įgytomis kompetencijomis. Ragainės progimnazijoje įvyko respublikinė metodinė praktinė konferencija „Kūrybinės-praktinės dirbtuvės „Atradimai mokykloje - efektyvių tiriamųjų, kūrybiškumą išlaisvinančių veiklų organizavimas“, kurioje projekto dalyviai pristatė pranešimą „Koučingo metodas mokykloje. Žaidybinių elementų naudojimas pamokose ir formuojant klasės kolektyvą“.
Lapkričio pabaigoje į Ragainės progimnaziją atvyksta lektorius S.Kinzanlikli, kuris progimnazijos mokytojams ves seminarą apie koučingo galimybes mokykloje. Be to, respublikos mokytojams jis pristatys „Erasmus+“ K1 projektų prioritetus 2020/2025 m.
Tobulėjimui ribų nėra. Reikia tik išnaudoti visas pasiūlytas galimybes.

Projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja Klelija Rakštytė, projekto dalyvė, istorijos mokytoja Loreta Krasnickienė.

nuotraukos


Mūsų mokykla – „Erasmus+“ projekto partneris

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kartu su miesto bendrojo ugdymo mokyklomis, parengė „Erasmus+“ programos projekto „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“, finansuojamo remiant Europos Komisijai paraišką.

Projektui skirtas finansavimas – 111.524,00 Eur.

Projekto trukmė – 24 mėnesiai.

Projekto tikslas – ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose.

Pastebėtina, kad neatitikimai tarp šiuolaikinės švietimo sistemos ir darbo rinkos yra sudėtingas klausimas. Projekto dalyvių organizacijos pasirengimo projekto paraiškos teikimui etapo metu išreiškė požiūrį, kad verslo pagrindų mokymo įvedimas į mokyklas, tinkamas profesinis konsultavimas bei ugdymas karjerai, tiesioginis glaudus ryšys su verslu yra labai svarbus bendrojo ugdymo mokyklų žingsnis pozityviems tolimesnio mokinių užimtumo rezultatams siekti. Šį svarbų iššūkį galima išspręsti ne tik keičiant ugdymo karjerai sistemos procesus mokyklose, juos tobulinant, adaptuojant pagal mokinių poreikius, bet ir padedant aktyvioms iniciatyvoms, tokioms kaip darbo stebėjimo vizitai ar struktūruoti kursai užsienyje, kadangi daugeliu minėtu klausimų pasisemti patirties Lietuvoje paprasčiausiai nėra iš ko, nes ugdymo karjerai sistemos tobulinimo ir efektyvumo didinimo veiklos kol kas tik prasideda Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose. Į darbo stebėjimo vizitus vyks asmenų grupės, sudarytos iš 2-3 žmonių, atsakingų už ugdymo karjerai veiklų organizavimą, įgyvendinimą ir priežiūrą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje. Planuojama darbo stebėjimo vizitų trukmė - 3 darbo dienos. Į struktūruotus kursus vyks dalyvių grupės, sudarytos iš 4-6 asmenų kiekvienai kursų temai. Planuojama kursų trukmė – 5 darbo dienos. Kursuose iš viso dalyvaus 28 asmenys, o į darbo stebėjimo vizitus vyks 41 darbuotojas. Tikimasi, kad po dalyvavimo projekto veiklose projekto dalyviai gebės padėti mokiniams giliau pažinti save ir darbo pasaulį, o tai sudarys prielaidas jiems priimti adekvačius tolimesnės karjeros sprendimus.
Tikimasi, kad projekto dalyviai atnaujins ir geriau gebės savo veikloje taikyti efektyvius ugdymo karjerai modelius, pagilins žinias, kaip patraukliau įtraukti mokinius į ugdymo karjerai veiklas. Planuojama, kad įgyta patirtis prisidės prie pagalbos mokiniams lengviau pereiti į kitą karjeros – mokymosi ar darbo – aplinką, prisidės prie efektyvesnės darbo paieškos. Tarpusavio mokymas(is) taip pat gali būti laikomas tvaraus profesinio tobulėjimo šaltiniu, o ugdymo karjerai integravimas į dalyko turinį, pagalbos mokiniui teikimas dalykų pamokose gali tiesiogiai prisidėti prie mokinių ateities sėkmės, todėl tikimasi, kad projekto dalyviai įgis ir šios patirties.


TOBULĖJIMUI RIBŲ NĖRA

Ragainės progimnazijoje startuoja programos „Erasmus+“ finansuojamas projektas „Increasing Student Success with Training Coaching“ („Koučingo metodų naudojimas siekiant geresnių mokinių ugdymo(si) rezultatų“). Šį kartą jo dalyviai - mokytojai. Rugsėjo 30 – spalio 11 dienomis mokytojų komanda išvyksta į Turkijos miestą Izmirą, kur beveik dvi savaites dalyvaus mokymuose, kels kvalifikaciją, tobulins ir gilins įvairias kompetencijas, anglų kalbos įgūdžius, pokyčių inicijavimo gebėjimus.
Pagrindinė mokymų sritis – edukacinis ugdymas, siekiant padidinti mokinių mokymosi sėkmę bei motyvaciją, ugdyti atsparumą stresui, gebėti susidoroti su problemomis, skatinanti lyderystę ir bendravimą.
Mokytojai išvyksta atlikę namų darbus - paruošti pristatymai apie Lietuvą ir jos švietimo sistemą, Šiaulius ir mokyklą.


2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Ragainės progimnazija dalyvauja ES paramos projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.
Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.
Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
  • Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.
  • Bus parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų. Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

Vykdant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, progimnazija jau yra gavusi 1-4 kl. mokymo priemones - už 3190,77 eurų ir 2019 metais progimnaziją pasieks 5-8 kl. mokymo priemonės - už 4794 eurų.


Tarptautinis Erasmus+ projektas

Ragainės progimnazijos anglų kalbos mokytojų komanda, bendradarbiaudama su kolegomis iš Bulgarijos, Turkijos, Italijos, Portugalijos ir Lenkijos, parengė tarptautinio Erasmus+ projekto „Water in our world“ ataskaitą ir pateikė Švietimo mainų paramos fondui įvertinti. Laikome kumščius ir laukiame pačių aukščiausių vertinimų.


Tarptautinis Erasmus+ projektas „Water in our world“ Turkijoje

Rugsėjo 7–11 dienomis Ragainės anglų kalbos mokytojos Lijana Jurgelienė ir Klelija Rakštytė kartu su kolegomis iš Bulgarijos, Turkijos, Italijos, Portugalijos ir Lenkijos dalyvavo tarptautinio Erasmus+ projekto „Water in our world“ baigiamajame mokytojų susitikime Turkijoje, Malatijos mieste. Susitikimo metu įsivertinti atlikti darbai, numatytos projekto ataskaitos gairės, apgalvota sklaida, taip pat aplankyti įspūdingo grožio natūralūs vandens telkiniai Darendėje – Gunpinar krioklys ir Mėlynasis ežeras.

nuotraukos


Tarptautinis Erasmus+ projektas „Water in our world“ Lietuvoje

Ragainės progimnazijoje sėkmingai vykdomas tarptautinis Erasmus+ projektas „Water in our world“. Gegužės mėnesį progimnazijoje viešėjo partneriai iš Bulgarijos, Portugalijos, Italijos, Turkijos bei Lenkijos.
Pirmąją viešnagės dieną Ragainės progimnazijos mokiniai pristatė svečiams Lietuvą ir Šiaulius, mokė lietuvių kalbos subtilybių. Aktų salėje vyko tarptautinė konferencija „Vandens panaudojimas Europos miestų ir kaimiškose vietovėse. Kiekybė ir kokybė“. Mokiniai bei mokytojai iš šešių Europos šalių savo pranešimuose įvardijo vandens panaudojimo Europoje galimybes bei ypatumus, apžvelgė iškylančias problemas.
UAB „Sidabrinė srovė“ atstovė pristatė „Tyrumos“ produkciją, supažindino su geriamojo vandens, sidabrinio stalo vandens bei šarminio jonizuoto stalo vandens savybėmis bei jo nauda sveikatai.
Viešnagės metu internacionalinė mokytojų ir mokinių komanda aplankė ne tik Šiaulių krašto įžymias vietas, bet ir pasigrožėjo Vilniaus senamiesčiu, Kernavės piliakalniais, Trakų pilies didybe, stebėjosi tobulo gamtos kampelio Neringos unikalumu. Aplankytas Kryžių kalnas, sudalyvauta Mūšos tyrelio telmologinio draustinio edukacinėse veiklose.
Didelį įspūdį Ragainės progimnazijos mokiniams bei svečiams paliko atsisveikinimo vakaras, kurio metu vaikai dainavo, vaidino, šoko bei kepė picas perteikdami savo tautos nacionalinį koloritą ir tradicijas. Po turiningai praleistos savaitės bei patirtų nepakartojamų emocijų tiek mokiniams, tiek ir projekte dalyvaujantiems mokytojams buvo sunku išsiskirti su naujais sutiktais draugais.

nuotraukos


Projekto „Erazmus + " atsisveikino popietė

Visą savaitę Ragainės progimnazijoje svečiavosi ir įvairiose veiklose dalyvavo „Erazmus + " projekto dalyviai - mokiniai iš Lenkijos, Italijos, Turkijios, Bulgarijos ir Portugalijos. Paskutinę viešnagės dieną vyko atsisveikinimo popietė. Mokiniai žaidė žaidimus, vaidino etiudus pagal išsitrauktą temą. Ypač linksmas buvo pasiruošimas vaidinimams.

nuotraukos


"Erasmus+" projekto dalyviai Italijos pietuose Sicilijoje

Kovo 19 – 23 dienomis progimnazijos mokytojų ir mokinių komanda vyko į tarptautinio Erasmus+ projekto „Water in our world“ mobilumą Italijos pietuose Sicilijoje, La Punta mieste. Lietuvą ir mokyklą atstovavo anglų kalbos mokytojos Danutė Klimašauskienė ir Lijana Jurgelienė, muzikos mokytoja Klelija Rakštytė, direktorė Dinara Vitkuvienė bei mokiniai Eimantas Norušaitis ir (8b) ir Vytautas Doniela (7a). Komanda lankėsi Liceo Statale Ettore Majorana mokykloje. Šalia projekto probleminių sričių buvo paliesta ir skaudi pabėgėlių integracijos tema. Mokiniai ir mokytojai turėjo puikią galimybę pabendrauti su Italijoje gyvenančių pabėgėliu iš Afrikos. Tai puikus pavyzdys, kaip imigrantai sėkmingai integruojasi į Europos bendruomenę, siekia išsilavinimo bei ieško karjeros galimybių, o svarbiausia - turi tvirtas moralines nuostatas ir savo skaudžias istorijas.
Vykdomo tarptautinio Erasmus+ projekto „Water in our world“ veiklos susijusios su vandeniu. Projekto komanda atliko daug įvairių tyrimų, susipažino su miestų vandenvalos sistema. Kartu su mokytojais ir mokiniais iš Italijos, Portugalijos, Lenkijos, Turkijos ir Bulgarijos aplankyta daug įžymių vietų: Acitrezza, Acicastelo, Alcantara, Taormina, Neapolis, Syracuse... Tai įspūdingos vietos, kur susitinka jūra ir sausuma, o gamtos sukurtos mistiškos ir didingos uolos nepaliauja stebinti savo didybe. Laikui nepavaldžios pilys, tvirtovės, romėnų bei graikų kultūros pėdsakai amfiteatrų griuvėsiuose mums, tyrinėjantiems vandens įtaką žmonijos istorijai, ilgam įsirėžė į atmintį.

nuotraukos


ERASMUS + tarptautinis projektas WOW sėkmingai tęsiamas

2017 m. rugsėjo 19 – 23 d. vyko tarptautinis projekto partnerių susitikimas Lisabonoje (Portugalija), į kurį vyko projekto koordinatorė anglų kalbos mokytoja Danutė Klimašauskienė bei projekto darbo grupės narė istorijos mokytoja Loreta Krasnickienė.
Susitikimo metu vyko tarpinis veiklų įsivertinimas, suplanuoti tolimesni darbai. Mokytojai turėjo galimybę pamatyti Lisabonos kultūrinį – istorinį paveldą, lankėsi Forte de Casa mokykloje bei dalinosi patirtimi su portugalų kolegomis. Visų šalių atstovai patobulino savo pedagogines, vadybines, kalbines kompetencijas bei praplėtė akiratį geriau pažindami Europą, jos vertybes ir skirtingas kultūras.

nuotraukos


Tarptautinio Erasmus+ projekto veiklos tęsiasi

Vykdydami projekto veiklas bei besiruošdami pristatymams progimnazijos septintų – aštuntų klasių mokiniai Ū. Mitkevičiūtė, V. Doniela, O. Judikavičiūtė, B. Ponetauskas, E. Petrulytė, E. Norušaitis, U. Lesinaitė, G, Juozapavičiūtė, U. Žaliūkaitė, D. Žibas atliko daug prasmingų darbų – gilinosi į pabėgėlių aprūpinimo problemas, rinko informaciją apie profesijas, susijusias su vandeniu, studijavo natūralius Lietuvos vandens resursus, vykdė daug kūrybinių užduočių.
Mokinius konsultavo anglų kalbos mokytojos Danutė Klimašauskienė ir Lijana Jurgelienė.

nuotraukos


„Water in our world“ Bulgarijoje

Kovo 20-24 dienomis mūsų mokyklos mokytojų ir mokinių komanda vyko į tarptautinio Erasmus+ projekto „Water in our world“ mobilumą Bulgarijoje. Sofijos priemiesčio Bozhurishte vidurinėje mokykloje svečiavosi anglų kalbos ir muzikos mokytoja Klelija Rakštytė ir geografijos bei biologijos mokytoja Akvilė Avlašenkienė kartu su 8b klasės mokinėmis Gintaute Bočiūte ir Andrėja Jakovlevaite. Komanda lankėsi Letets Hristo Toprakchiev mokykloje, kuri yra šio projekto koordinatorė. Darbotvarkė buvo labai įtempta ir laisvo laiko beveik ir neliko.
Pirmą dieną visos komandos buvo supažindintos su Bulgarijos švietimo sistema, ugdymo organizavimo ypatumais, vaikai buvo supažindinti kaip reikia užsipildyti Jaunimo Pasus. Visos komandos pristatė savo namų darbus- idiomų apie vandenį žodynus. Po pietų visi vyko į Sofiją, kur puikūs gidai ekskursijos metu supažindino su Bulgarijos sostine.
Antra diena buvo skirta kelionei į Velingradą- labai garsų balneologijos kurortą, dar vadinamą Balkanų pusiasalio spa sostine. Išvykos metu buvome supažindinti su mineralinio vandens ežeru, karštomis mineralinio vandens versmėmis. Kelionė per kalnus visiems padarė didelį įspūdį. Vaikai turėjo užduotį fiksuoti kelionės įspūdžius filmuojant, fotografuojant, nes kitą dieną jų laukė darbas- filmo apie kelionę sukūrimas.
Trečioji diena buvo skirta filmų gamybai ir pristatymams, namų darbų tema „Vanduo ir turizmas“ pristatymams. Visi vaikai ir mokytojai dalyvavo IT viktorinoje apie visas projekte dalyvaujančias šalis. Po pietų vykome į miesto meriją, kur buvome labai svetingai ir su vaišėmis sutikti vice merės.
Ketvirta diena. Vykdomo tarptautinio Erasmus+ projekto „Water in our world“ veiklos susijusios su vandeniu. Projekto komanda susipažino su Sofijos vandens tiekimo sistema - aplankė du labai svarbius objektus – moderniausią vandenvalos įmonę, bei didžiausią gėlo vandens telkinį, kuris tiekia vandenį Sofijai. Kad patekti į tokius svarbius strateginius objektus, organizatoriams reikėjo įdėti daug pastangų. Lankant objektus delegaciją lydėjo gausios apsaugos komandos.
Penkta diena buvo skirta išvykai į Bankya mineralinio vandens gamyklą, kur susipažinome su mineralinio vandens gavyba, išpilstymu, transportavimu ir t.t. Po pietų mūsų laukė atsisveikinimo koncertas, laimės apyrankių (martenicų) gaminimas ir atsisveikinimo vakarėlis.
Kelionė buvo puiki, sklandi, įdomi. Vizitas buvo labai turiningas, naudingas įvairiomis prasmėmis. Gintautė ir Andrėja bei jas lydėjusios mokytojos grįžo pasisėmusios neišdildomų įspūdžių. Visos ne tik praplėtė akiratį susipažindamos su Bulgarija, bet ir patobulino savo anglų kalbos komunikacinius gebėjimus. Savo įspūdžiais mokytojos pasidalino su kolegomis, o Gintautė ir Andrėja su įvairių klasių mokiniais.

nuotraukos


„Water in our world“ Portugalijoje

Sausio 29 – vasario 4 dienomis progimnazijos mokytojų ir mokinių komanda vyko į tarptautinio Erasmus+ projekto „Water in our world“ mobilumą Portugalijoje. Lisabonos mieste svečiavosi anglų kalbos mokytojos Danutė Klimašauskienė ir Lijana Jurgelienė bei aštuntokės Urtė Peldavičiūtė ir Kristina Šiaulytė. Komanda lankėsi Forte de Casa mokykloje, kur susipažino su Portugalijos švietimo sistema, ugdymo organizavimo ypatumais, apsilankė pamokose.
Po vizito mokykloje didelis internacionalinis mokytojų ir mokinių būrys aplankė Lisabonos okeanariumą. Visi liko sužavėti įspūdingu pastatu bei jo gyventojais. Okeanariumas atidarytas 1998 metais. Jis užima 20000 kvadratinių metrų plotą, turi 30 akvariumų, kuriuose yra 7,5 milijonų litrų vandens. Okeanariume gyvena 500 skirtingų rūšių 8000 gyventojų.
Vykdomo tarptautinio Erasmus+ projekto „Water in our world“ veiklos susijusios su vandeniu. Projekto komanda susipažino su Lisabonos vandens tiekimo sistema - aplankė vieną svarbiausių objektų - Aquas Livres akveduką. Tai svarbi Lisabonos vandens sistemos dalis, pastatyta 1731 metais ir atlaikiusi XVIII amžiuje kilusį žemės drebėjimą. Taip lankytasi Lisabonos vandens muziejuje bei Lisabonos laivybos muziejuje (Maritime Museum) - viename iš svarbiausių objektų, įrodančių Portugalijos dominavimą jūrų laivyboje.
Kelionės metu aplankytos gražiausios Lisabonos vietos. Viena iš jų - šv. Jeronimo vienuolynas. Jo didybę ir grožį atspindi architektūroje susipynę gotikos ir renesanso stiliai. Praeityje prieš vienuolyną buvo uostas, iš kurio išplaukė Vasco da Gamos laivai ieškoti Indijos. Dabar prieš pagrindinį įėjimą grindinio plytose išgraviruoti 2007 metais Lisabonos sitartį pasirašiusių prezidentų parašai - tarp jų ir Valdo Adamkaus. Vienuolyne ilsisi žymių portugalų, tokių kaip Vasco da Gama, palaikai.
Taip pat keliauta į toliausiai į vakarus nutolusį Europos žemyno tašką Cabo da Roca, grožėtasi įspūdingais Atlanto vandenyno pakrantės vaizdais, apsilankyta Tajo nacionaliniame parke EVOA, pakilta į beveik 200 metrų aukščio Cristo rei skulptūros apžvalgos aikštelę.
Urtė su Kristina bei jas lydėjusios mokytojos grįžo pasisėmusios neišdildomų įspūdžių, kuriais dalijosi su progimnazijos mokytojais bei mokiniais.

nuotraukos


Erasmus + tarptautinis projektas WOW - WATER IN OUR WORLD

Ragainėje vykdomas Europos sąjungos Erasmus+tarptautinis projektas WOW - WATER IN OUR WORLD. Projekte dalyvauja 6 šalys: Bulgarija, Turkija, Italija, Portugalija, Lenkija ir Lietuva.
Spalio 26-29 d. mūsų mokyklos mokytojos Danutė Klimašauskienė ir Klelija Rakštytė buvo išvykusios į Bulgariją, Bozhurishte Letets Hristo Toprachiev vidurinę mokyklą (projekto koordinatorė), kurioje vyko projekto partnerių pirmasis mokytojų susitikimas. Susitikime kiekviena delegacija pristatė savo šalį, savo miestą, šalies švietimo sistemą. Mokytojai aptarė projekto tikslus, uždavinius, problemas, lūkesčius, buvo išrinktas projekto logotipas. Laimėtoju tapo projekto koordinatorių logotipas. Po ilgų diskusijų buvo suplanuotos mobilumų datos (į kiekvieną susitikimą vyks du mokytojai ir du mokiniai), veiklos, pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai.
Bozhurishte - tai Bulgarijos sostinės Sofijos priemiestis, todėl mokytojams buvo suorganizuota apžvalginė ekskursija po Sofiją. Tai labai gražus miestas, kuris gali didžiuotis savo didingais pastatais, cerkvėmis, soborais, skverais ir jaukiu pėsčiųjų bulvaru.
Kviečiame visus mūsų mokyklos mokinius aktyviai įsijungti į projekto veiklas. Tai jūsų šansas aplankyti svečias šalis, pabendrauti su bendraamžiais, patobulinti savo anglų kalbos žinias, patirti daug naujų įspūdžių.

nuotraukos


WOW - WATER IN OUR WORLD

Įsibėgėjantis tarptautinis projektas WOW - WATER IN OUR WORLD mokytojams ir mokiniams pateikia vis daugiau iššūkių. Projekto potemė „Water in Art“ suteikė galimybę parodyti savo žinias ir išradingumą. Ne tik progimnazijos mokiniai, bet ir mokytojai aktyviai įsijungė į šį procesą – piešė, tapė, fotografavo, kūrė filmus. Gaila, ne visiems dalyviams užteko drąsos savo darbus pristatyti komisijai. Komisija aukštai įvertino K. Šiaulytės, V. Donielos, B. Ponetausko pristatymus. Ypač sužavėjo U. Peldavičiūtės iškalba bei puikios anglų kalbos žinios.
Atsižvelgusi į mokinių įdėtas pastangas, kūrybiškumą, komunikacinius gebėjimus anglų kalba komisija suteikė galimybę į tarptautinį susitikimą Portugalijoje vykti į aštuntokėms U. Peldavičiūtei ir K. Šiaulytei. Mokines lydės mokytojos D. Klimašauskienė ir L. Jurgelienė.
Palinkėkime sėkmės atstovaujant mokyklą.


MOKYKLOJE STARTAVO TARPTAUTINIS PROJEKTAS WOW - WATER IN OUR WORLD

Mokykloje startavo tarptautinis projektas WOW - WATER IN OUR WORLD. Pirmasis darbas, kurį turėjo atlikti mokiniai – sukurti projekto logotipą. Progimnazijos mokiniai aktyviai įsijungė į logotipo kūrimo procesą ir pristatė savo darbus mokytojų komisijai. Aukštų komisijos įvertinimų sulaukė U. Peldavičiūtės (8a), G. Bočiūtės (8b), A. Jakovlevaitės (8b), K. Šiaulytės (8b), E. Jarašūno (7a), V. Donielos (6a) ir Š. Liepos (6a) kurti darbai.

Komisija ilgai svarstė ir nusprendė, kad geriausiai projekto idėją atspindi bei įgyvendinimo technikomis žavi 8b klasės mokinės Kristinos Šiaulytės kurtas logotipas. Sveikiname nugalėtoją!

nuotraukos


TARPTAUTINIS PROJEKTAS "WATER IN OUR WORLD" – WOW

Sėkmingai baigusi vykdyti tarptautinį daugiašalės partnerystės Comenius projektą "Life in orur neighbourhood - life in our city. Analysis of living conditions in our urban district and in our city", Ragainės progimnazija vėl laimėjo Europos sąjungos programos Erasmus + tarptautinį projektą "Water in our world" – WOW. Projektas bus vykdomas 2016 – 2018 metais kartu su kolegomis iš Bulgarijos, Italijos, Portugalijos, Turkijos ir Lenkijos. Projekte dalyvaus mokytojai ir 7 – 8 klasių mokiniai.


COMENIUS PROJEKTAS “LIFE IN OUR NEIGHBOURHOOD – LIFE IN OUR CITY. ANALYSIS OF THE LIVING CONDITIONS IN OUR URBAN DISTRICT AND OUR CITY"

Įsivertintas ir sėkmingai baigtas vykdyti tarptautinis daugiašalės partnerystės Comenius projektas "Life in orur neighbourhood - life in our city. Analysis of living conditions in our urban district and in our city". Projekto nauda mokyklos bendruomenei didžiulė. Mokiniai susipažino su bendraamžiais iš keturių Europos šalių, išmoko pažinti ir vertinti šalių išskirtinumą, tobulino anglų kalbos žinias, įgijo naujų ir tobulino turimas kompetencijas, ugdė kūrybiškumą, puoselėjo pilietiškumą. Mokytojai gilino anglų kalbos žinias, turėjo galimybę susipažinti su Suomijos, Vokietijos, Lenkijos ir Belgijos švietimo sistemomis, integravo projektines veiklas į savo dėstomus dalykus. Mokyklos vadovai įgijo tarptautinio projekto vykdymo patirties, kūrė bendradarbiavimo sąlygas Europos mokyklų ir vietos bendruomenėms.

Ragainės progimnazijos Comenius komandos viešnagė Miuncheno mieste Vokietijoje

Šiaulių Ragainės progimnazija tęsia sėkmingą dalyvavimą tarptautiniame daugiašalės partnerystės Comenius projekte "Life in orur neighbourhood - life in our city. Analysis of living conditions in our urban district and in our city". Sausio mėnesį 6-8 klasių mokiniai kartu su mokytojais dalyvavo Comenius partnerių susitikime Sint-Niklaas mieste Belgijoje.
Mokyklos komanda buvo svetingai priimta. Onze Lieve Vrouw Presentale mokykloje Lietuvos, Belgijos, Lenkijos, Suomijos ir Vokietijos mokinių komandos pristatė savo pranešimus. Mokiniai gilinosi į valstybinių švenčių bei miesto renginių organizavimo ypatumus skirtingose šalyse. Po pietų dalyvavo miesto savivaldybėje surengtame susitikime su miesto meru. Besisvečiuodami mokykloje mokiniai gamino pietus iš ekologiškų produktų. Kelionės metu mokiniai kartu su mokytojais apsilankė Gente ir Antverpene. Neišdildomą įspūdį paliko Gento architektūra, Antverpeno Dievo motinos katedra, deimantų muziejus.
Grįžę iš kelionės mokytojai ir mokiniai pasidalijo įspūdžiais su mokyklos bendruomene – mokiniai dar kartą pristatė parengtus projektus, demonstravo nuotraukas.

Tarptautinis daugiašalės partnerystės Comenius projektas "Life in orur neighbourhood - life in our city" tęsiasi. Sausio 12 - 17 dienomis mokinių kamanda kartu su mokytojomis L. Jurgeliene, D. Klimašauskiene ir A. Avlašenkiene dalyvavo Comenius partnerių susitikime Sint-Niklaas mieste Belgijoje. Šį kartą į kelionę vyko Urtė Peldavičiūtė (6a), Marija Žukaitė (7a), Ignas Kondratavičius (8a) ir Kasparas Domkus (8b).

Šiaulių Ragainės progimnazija tęsia dalyvavimą Comenius daugiašalės partnerystės projekte „Life in our neighbourhood- life in our city“. Lapkričio 10-14 dienomis mokykloje viešėjo svečiai iš Vokietijos, Lenkijos, Suomijos ir Belgijos. Pirmąją viešnagės dieną Ragainės progimnazijos mokiniai supažindino svečius su Lietuvos bei Šiaulių istorija bei mokė lietuvių kalbos. Po pietų Comenius draugai vyko ekskursijon po Šiaulių miestą ir lankėsi Kryžių kalne .

Antrąją viešnagės dieną svečiai aplankė tris Lietuvos sostines - Vilnių, Kernavę bei Trakus . Grįžę iš kelionės, pailsėję, pabendravę šeimose, kitą rytą svečiai kartu su Ragainės progimnazijos mokiniais pristatė atsivežtus projektus , dirbo internacionalinėse grupėse, bendravo bei dalijosi patirtimi vieni su kitais . Vakare Ragainės progimnazijoje vyko Comenius partnerių internacionalinė vakaronė. Ragainiškiai ir svečiai parodė namuose atliktas užduotis: pristatė savo šalį.
Po linksmų ir išmoningų pasirodymų svečiai buvo pakviesti pasivaišinti lietuviškais patiekalais.
Saulėtekio progimnazijos folklorinis ansamblis „Vieversėlis“ (vadovas A. Stankus) kvietė visus pašokti. Ir svečiai, ir ragainiškiai linksmai sukosi šokio sūkuryje Paskutiniąją viešnagės dieną projekto dalyviai dalyvavo Žaliūkių malūne edukacinėje pamokoje „Duonos kepimas“ . Žaliūkių malūnininko sodyboje mokytojus ir mokinius maloniai priėmė šventiškai nusiteikusi gaspadinė. Susėdę prie karščiu alsuojančios krosnies, visi klausėsi pasakojimo apie sunkų duonos kelią nuo sėjos iki balta staltiese užtiesto stalo, sužinojo apie valstiečių buityje gyvavusias duonos kepimo tradicijas, papročius ir ritualus. Pamokos dalyviai išmoko naudotis duonkepe, kartu ruošė tešlą, kepė pačių pagamintus kepaliukus ir ragavo kvapnios, natūraliai subrandintos, naminės duonelės.
Po turiningai praleistos savaitės tiek mokiniams, tiek ir projekte dalyvaujantiems mokytojams buvo sunku išsiskirti su naujais sutiktais draugais.

 

Rugsėjo 29 – spalio 4 dienomis aštuntų klasių mokiniai Darija Gudaitytė, Matas Beržinskas, Nedas Uzakov ir Arnas Barzda, lydimi mokytojų komandos, viešėjo Katowice Lenkijoje. Viešnagės metu mokiniai pristatė namuose atliktus darbus, dalyvavo mokykloje organizuotuose renginiuose. Mokiniai ir mokytojai vyko ekskursijon į Krokuvą, kur lankėsi Vavelio pilyje bei katedroje, grožėjosi senamiesčio vaizdais. Neišdildomą įspūdį paliko lankymasis Osvencimo – Birkenau koncentracijos stovyklose.
Grįžę iš kelionės mokytojai ir mokiniai pasidalijo įspūdžiais su mokyklos bendruomene – mokiniai dar kartą pristatė parengtus projektus, demonstravo nuotraukas, vaišino parvežtais saldainiais.

 

Comenius komanda kovo 31 – balandžio 5 dienomis vyksta į Oulu miestą Suomiją. Besiruošdama vizitui komanda atliko daug parengiamųjų darbų. Komandos nariai aktyviai dirbo paprojekčiuose „Culture and education“ (mokytoja Lijana Jurgelienė, Gerda Žalytė, Darija Gudaitytė), „Infrastructure“ (mokytoja Danutė Klimašauskienė, Laura Raubaitė, Miglė Lisinskaitė, Liucija Daraškaitė, Domantė Rumbauskaitė, Robertas Remeika), „Sustainability“ (mokytoja Akvilina Avlašenkienė, Miglė Pilipavičiūtė, Arnas Barzda, Urtė Peldavičiūtė, Dorotėja Kaučikaitė), „CityGaps“ (mokytoja Svetlana Trigarceva, Karolina Svidriūtė).

Į kelionę pas Comenius partnerius iš Suomijos vyksta projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lijana Jurgelienė, mokyklos direktorė Dinara Vitkuvienė, paprojekčių koordinatorės mokytojos Danutė Klimašauskienė, Akvilina Avlašenkienė, Svetlana Trigarceva bei 7-8 klasių mokiniai Gerda Žalytė, Karolina Svidriūtė, Miglė Pilipavičiūtė ir Laura Raubaitė.

Palinkėkime jiems sėkmės!

Daugiau informacijos: Comenius (.rar)

Ragainės mokytojų ir mokinių komanda svečiavosi Suomijoje

Progimnazija laimėjo tarptautinį daugiašalės partnerystės Comenius projektą „Life in our neighbourhood – life in our city. Analysis of the living conditions in our urban district and our city“. Projektas bus vykdomas 2013 – 2015 metais kartu su kolegomis iš Vokietijos, Belgijos, Suomijos ir Lenkijos. Projekte dalyvaus mokytojai ir 7 – 8 klasių mokiniai.

Daugiau informacijos: Comenius (.ppt)


PROGRAMA “ANTRAS ŽINGSNIS”

Ragainės progimnazija pradinėse klasėse vykdo programą “Antras žingsnis” (Second step). Tai socialinius – emocinius įgūdžius ugdanti bei stiprinanti programa. Jos esmė - mažinti vaikų agresyvų elgesį, išmokyti vaikus susitvarkyti su savo jausmais, atsispirti impulsyviam elgesiui, išspręsti konfliktus, išspręsti problemas ir suprasti savo elgesio pasekmes.

Su programos medžiaga dirba mokantis klasę mokytojas, kuris dalyvavo specialiuose 24 valandų „ Antrojo žingsnio“ programos mokymuose bei gavo tai patvirtinantį pažymėjimą. Programa yra taikoma kaip prevencinė smurto mažinimo priemonė.


PROJEKTAS "MES RŪŠIUOJAM"

Šiaulių Ragainės progimnazija dalyvauja aplinkosauginiame projekte "MES RŪŠIUOJAM". Rugsėjo 20 dieną visoje Lietuvoje prasidėjo unikalus aplinkos apsaugos projektas „Mes rūšiuojam“, kurį organizuoja Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ ir UAB „Atliekų tvarkymo centras“.

Projektas vyksta 2012-2016 mokslo metais.

Projekto metu iš Projekte dalyvaujančių įstaigų bus renkamos buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos.

Sąrašas, kokias atliekas reikia rinkti http://mesrusiuojam.lt/renkamos-atliekos/

Projektas „Mes rūšiuojam“ bus suskaidytas į dvi atskiras akcijas – viena jų prasideda rugsėjį ir tęsis iki sausio, o kita prasidės kovą ir baigsis prieš mokslo metų pabaigą.

Po kiekvienos akcijos rezultatai bus sumuojami, skaičiuojami surinkti taškai, taip pat bus sudaryta galimybė pasirinkti dovanas. Akcijų metu dalyviai sutartu laiku į sutartas vietas atgabens seną, nenaudojamą elektroniką, akumuliatorius, baterijas. Nešiojamosioms baterijoms ir akumuliatoriams rinkti jau yra išdalintos specialios talpos.

Prizai mokiniams ir mokykloms už atliekų rinkimą. Plačiau: http://mesrusiuojam.lt/?s=prizai

Projekto „Mes rūšiuojam“ pagrindinis tikslas – skatinti ir mokyti visuomenę, o ypač švietimo įstaigų auklėtinius – moksleivius, studentus, darželinukus rūšiuoti ir rinkti atskirai elektros ir elektroninės įrangos bei nešiojamųjų baterijų atliekas, jų nešalinti su kitomis atliekomis bei mažinti aplinkos taršą.

MES RŪŠIUOJAM – PRISIJUNK IR TU!


PROJEKTAS „PIENAS VAIKAMS“

2010 metų gruodžio mėnesį mokykla prisijungė prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos koordinuojamos programos „Pienas vaikams“. Visi pradinių klasių mokiniai ir priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtiniai kasdien gauna nemokamo pieno ar jo produktų.


PROJEKTAS „PARAMA UŽ REMIAMŲ VAISIŲ IR DARŽOVIŲ SUVARTOJIMĄ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE“

2010 metų gruodžio mėnesį mokyklai prisijungus prie projekto „Parama už remiamų vaisių ir daržovių suvartojimą švietimo įstaigose“, mokyklos pradinių klasių mokiniai tris kartus per savaitę gauna nemokamų vaisių ar daržovių.


 

Į viršų Į viršų ^

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Šiaulių miesto savivaldybė, © Lidija Zaikina, 2020