STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
  TEISINĖ INFORMACIJA
  KORUPCIJOS PREVENCIJA
  VEIKLOS SRITYS
  TIKSLIEJI MOKSLAI IR INŽINERIJA
  ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
  MOKYKLA
  BENDRUOMENĖ IR SAVIVALDA
  TVARKOS IR TAISYKLĖS
  INFORMACIJA TĖVAMS
  PASLAUGOS
  NUORODOS
 

 

 

   
 

Neformalusis ugdymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEFORMALUSIS UGDYMAS 2023-2024 m.m.

Meninė raiška:
Šokio studija „Mega“ (PUG-1 kl.), Jūratė Vaitkienė;
Šokio studija „Mega“ (2-4 kl.), Jūratė Vaitkienė;
Šokio studija „Mega“ (5-8 kl.), Jūratė Vaitkienė;
Dailės būrelis „Menukai“ (1-4 kl.), Haris Ostašenkovas;
Muzikos studija „Garsiukai“ (1-4 kl.), Dijana Grigalienė;
Kūrybinių industrijų studija (5-8 kl.), Dijana Grigalienė;
Etninės kultūros būrelis „Dundulis“ (5-8 kl.), Dijana Grigalienė;
Etninės kultūros būrelis „Ramtatulis” (PUG, 1-4 kl.), Rita Vaičaitienė;
Medijų inžinerijos klasė „Stop, kadras“ (5-8 kl.), Inesa Juocaitė.

Techninė kūryba:
Tyrimų būrelis „STEAM spintelė” (2-4 kl.), Ingrida Donielienė;
Išmanaus konstravimo būrelis „Legobitas“ (3-4 kl.), Ingrida Donielienė;
Konstravimo būrelis „Legotika“ (1-2 kl.), Ingrida Donielienė;
Tyrimų ir modeliavimo būrelis „Išmanioji inžinerija“ (5-8 kl.), Ingrida Donielienė;
Informatikos būrelis „Išmanieji peliukai“ (2 kl., 3-4 kl.), Lidija Zaikina;

Sporto būreliai:
Sportinis būrelis „Jaunieji futbolininkai“ (1-2 kl.), Lorita Valiulienė;
Sportinis būrelis „Judrieji žaidimai“ (1-4 kl.), Lorita Valiulienė;
Sporto būrelis „Sportiniai žaidimai“ (5-8 kl.), Lorita Valiulienė;
Šachmatų būrelis (5-8 kl.), Tadas Novikovas.
Socialinė pilietinė veikla:
Būrelis „SkautAuk“ (5-6 kl.), Giedrius Girdvainis.


Neformalusis ugdymas. Veiklos sritys.

Neformalusis vaikų švietimas mokykloje organizuojamas kaip neprivaloma popamokinė veikla.
Mokykla padeda kiekvienam mokiniui, ypač turinčiam nepalankias socialines, ekonomines, kultūrines sąlygas namuose ar turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, pasirinkti jo poreikius atliepiančias neformaliojo vaikų švietimo programas tiek mokykloje, tiek už jos ribų.
Neformaliojo vaikų švietimo programų kryptys: meninė, etninė, sportinė ir sveikos gyvensenos, techninė kūryba, socialinė-pilietinė veikla.
Neformaliojo ugdymo veikla įtraukiama į neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.
Neformaliojo ugdymo grupės sudaromos iš tos pačios klasės, paralelių ar gretimų klasių mokinių.


Neformaliojo ugdymo valandų paskirstymas:


Vadovo vardas, pavardė Užsiėmimo pavadinimas Klasės Val. per savaitę
Dijana Grigalienė Kūrybinių industrijų studija 5-8 2
Dijana Grigalienė Muzikos studija „Garsiukai“ 1-4 1
Dijana Grigalienė Etninės kultūros būrelis „Dundulis“ 5-8 1
Rita Vaičaitienė Etninės kultūros būrelis „Ramtatulis” PUG,
1-4
1
Jūratė Vaitkienė Šokio būrelis „Megiukai“ PUG,
1-4
4
Jūratė Vaitkienė Šokio būrelis „Mega“ 5-8 2
Inesa Juocaitė Medijų inžinerijos klasė „Stop, kadras“ 5-8 1,5
Haris Ostašenkovas Dailės būrelis „Menukai“ 1-4 1
Lorita Valiulienė Sporto būrelis „Jaunieji futbolininkai“ 1-2 1
Lorita Valiulienė Sporto būrelis „Judrieji žaidimai“ 1-4 1
Lorita Valiulienė Sporto būrelis „Sportiniai žaidimai“ 5-8 1
Tadas Novikovas Šachmatų būrelis 5-8 1
Tadas Novikovas E-sportas 5-8 1
Giedrius Girdvainis Būrelis „SkautAuk“ 5-6 1,5
Lidija Zaikina Informatikos būrelis „Išmanieji peliukai“ 2-4 2
Ingrida Donielienė Konstravimo būrelis „Legotika“ 1-2 1
Ingrida Donielienė Išmanaus konstravimo būrelis „Legobitas“ 3-4 1
Ingrida Donielienė Tyrimų būrelis „STEAM spintelė” 2-4 1
Ingrida Donielienė Tyrimų ir modeliavimo būrelis „Išmanioji inžinerija“ 5-8 1

 

Neformaliojo ugdymo būrelių tvarkaraštis 1-4 kl. 2023-2024 m. m. II pusmetis (.pdf)

Neformaliojo ugdymo būrelių tvarkaraštis 5-8 kl. 2023-2024 m. m. II pusmetis (.pdf)

 

Į viršų Į viršų ^

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Šiaulių miesto savivaldybė, © Lidija Zaikina, 2020