STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
  TEISINĖ INFORMACIJA
  KORUPCIJOS PREVENCIJA
  VEIKLOS SRITYS
  TIKSLIEJI MOKSLAI IR INŽINERIJA
  ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
  MOKYKLA
  BENDRUOMENĖ IR SAVIVALDA
  TVARKOS IR TAISYKLĖS
  INFORMACIJA TĖVAMS
  PASLAUGOS
  NUORODOS
 

 

 

   
 

Ugdymo organizavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamokų laikas

Pamoka Pamokų laikas
1 pamoka 8.00-8.45
2 pamoka 8.55-9.40
3 pamoka 9.50-10.35
4 pamoka 10.55-11.40
5 pamoka 12.00-12.45
6 pamoka 12.55-13.40
7 pamoka 13.50-14.35
8 pamoka 14.45-15.30
9 pamoka 15.40–16.25
10 pamoka 16.35–17.20

 


Mokinių atostogos 2023-2024 m. m.


Klasės

1-4

5-8

Ugdymo proceso pradžia

2023-09-01

Pusmečių trukmė 1-asis:
2023-09-01 – 2024-01-31

 

2-asis:
2024-02-01 – 2024-06-11

1-asis:
2023-09-01 – 2024-01-31

 

2-asis:
2024-02-01 – 2023-06-26

Rudens atostogos 2023-10-30 – 2023-11-03
Šv.Kalėdų
Žiemos atostogos
2023-12-27 – 2024-01-05
2024-02-19 – 2024-02-23
Šv.Velykų
Pavasario atostogos
2024-04-02 – 2024-04-05
Ugdymo proceso pabaiga 2024-06-11
2024-06-26
Vasaros atostogos 2024-06-12– 2024-08-31
2024-06-27– 2024-08-31
Ugdymo proceso trukmė 175 ugdymo dienų
185 ugdymo diena

Progimnazija dirba penkias dienas per savaitę. Ugdymo procesas progimnazijoje organizuojamas pamokų forma. Pamokos trukmė 1 kl. – 35 min, 2-8 kl. – 45 min.

Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka.

Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir/arba elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

Pradedantiems mokytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programą ir naujai atvykusiems mokiniams skiriamas vieno mėnesio adaptacinis laikotarpis. Per adaptacinį laikotarpį mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami.

 

ŠIAULIŲ RAGAINĖS PROGIMNAZIJOS 2023–2024 IR 2024–2025 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS (.pdf)

 

Ugdymo proceso mokykloje organizavimo valstybės lygio ekstremalios situacijos metu nuo 2022-04-04 tvarka (.doc)

 

 

Į viršų Į viršų ^

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Šiaulių miesto savivaldybė, © Lidija Zaikina, 2020