STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
  TEISINĖ INFORMACIJA
  KORUPCIJOS PREVENCIJA
  VEIKLOS SRITYS
  TIKSLIEJI MOKSLAI IR INŽINERIJA
  ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
  MOKYKLA
  BENDRUOMENĖ IR SAVIVALDA
  TVARKOS IR TAISYKLĖS
  INFORMACIJA TĖVAMS
  PASLAUGOS
  NUORODOS
 

 

 

   
 

Progimnazijos veiklą reglamentuojantys dokumentai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų mokymosi pagalbos teikimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, nepasiekusiems patenkinamo pasiekimų lygmens dalyvaujant pasiekimų patikrinimuose, tvarkos aprašo patvirtinimo. (.pdf)

 

Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas (.doc)

Ragainės progimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (.pdf)

Ugdymo proceso mokykloje organizavimo valstybės lygio ekstremalios situacijos metu nuo 2021-09-01
(.doc)

Šiaulių Ragainės progimnazijos darbo tvarkos taisyklės (.doc)

 

Šiaulių Ragainės progimnazijos 2023-2025 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas (.pdf)

 

Ragainės progimnazijos 1-8 klasių mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir analizės modelis
(.doc)

 

Šiaulių Ragainės progimnazijos mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas (.doc)

 

Ragainės progimnazijos mokinių lankomumo tvarkos aprašas (.doc)

Dėl Šiaulių miesto mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (.doc)

 

Ragainės progimnazijos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas (.doc)

 

Ragainės progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas (.doc)

 

Mokinių, mokinių tėvų asmens duomenų tvarkymo taisyklės (.doc)

 

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (.pdf)

 

Rekomenduojamas namų darbų krūvio paskirstymas savaitei (.doc)

 

Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas (.doc)

 

Mokyklos nuostatai (.zip)

 

Pedagogų etikos kodeksas (.doc)

 

Mokykloje mokymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012-06-28 įsakymu Nr. V-1049 patvirtintu „Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu“. (.doc)

 

 

Į viršų Į viršų ^

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Šiaulių miesto savivaldybė, © Lidija Zaikina, 2020