STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
  TEISINĖ INFORMACIJA
  KORUPCIJOS PREVENCIJA
  VEIKLOS SRITYS
  TIKSLIEJI MOKSLAI IR INŽINERIJA
  ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
  MOKYKLA
  BENDRUOMENĖ IR SAVIVALDA
  TVARKOS IR TAISYKLĖS
  INFORMACIJA TĖVAMS
  PASLAUGOS
  NUORODOS
 

 

 

   
 

Veiklos įsivertinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą atlieka Veiklos kokybės įsivertinimo komanda:

Pirmininkė – Rimutė Jonaitienė, mokytoja;

Nariai: Dalia Bočiuvienė, vyresn. mokytoja; Neringa Viktoravičienė, mokytoja metodininkė.

Įsivertinimas atliekamas vadovaujantis MOKYKLOS, ĮGYVENDINANČIOS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO METODIKA, patvirtinta 2016 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-267.


2023-2024 m. m.

2023-2024 m. m. mokyklos veiklos įsivertinimui pasirinkta srities „Ugdymosi aplinkos“ temos „Įgalinanti mokytis fizinė aplinka“ rodikliai „Įranga ir priemonės“, „Pastatas ir jo aplinka“, „Aplinkų bendrakultūra“ bei temos „Mokymasis be sienų“ rodiklis „Mokymasis ne mokykloje“.


2022-2023 m. m.

2022 – 2023 m. m. įsivertinimui pasirinkta srities „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“ temos „Vertinimas ugdant“ rodikliai „Vertinimas ugdymui” bei „Mokinių įsivertinimas”.

Vertinama sritis (.pdf)

Vidinis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas (.ppt)

Veiklos tobulinimo planas (.doc)


2021-2022 m. m.

2021 – 2022 m. m. įsivertinimui pasirinkta srities „Rezultatai“ temos „Asmenybės branda“ rodiklis „Asmenybės tapsmas“ bei srities „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“ temos „Ugdymo(si) planavimas“ rodiklis "Orientavimasis į mokinių poreikius".

Stiprieji ir silpnieji veiklos aspektai aprašyti priede "Tobulinimo planas".

Įsivertinimo 2021-2022 pristatymas (.ppt)

Tobulinimo planas (.doc)

Mokytojų plačiojo įsivertinimo rezultatai (.doc)

Vertinimo sritys (.ppt)

 


2020-2021 m. m.

2020 – 2021 m. m. pakartotinai buvo analizuojamas ir įsivertinamas srities „Rezultatai“ temos „Pasiekimai ir pažanga“ rodiklis „Mokinio pasiekimai ir pažanga“. Lyginant su 2019 – 2020 m. m. tyrimu, pagerėjo veiklos aspektai pagal raktinį žodį „Pažangos pastovumas“.

2020 – 2021 m. m. stiprieji veiklos aspektai pagal rodiklio raktinį žodį „Pasiekimų asmeniškumas“, tobulintini veiklos aspektai pagal rodiklio raktinį žodį „Optimalumas“.

Apklausų rezultatai (.doc)

Įsivertinimo 2020-2021 pristatymas (.ppt)

NŠA klausimynų palyginimas (.ppt)

Tobulintinų veiklos klausimų sąrašas (.doc)

Vertinama sritis (.ppt)


2019-2020 m.m.

2019-2020 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui pasirinkta sritis „Rezultatai“. Įsivertinta temos „Asmenybės branda“ rodiklis „Asmenybės tapsmas“ bei temos „Pasiekimai ir pažanga“ rodiklis „Mokinio pasiekimai ir pažanga“.

Stiprieji veiklos aspektai pagal rodiklio „Asmenybės tapsmas“ raktinius žodžius: socialumas, gyvenimo planavimas.

Tobulintini veiklos aspektai pagal rodiklio „Mokinio pasiekimai ir pažanga“ raktinius žodžius: optimalumas, pažangos pastovumas.

Apklausų rezultatai (.doc)

NŠA klausimynų palyginimas (.ppt)

Tobulintinų veiklos klausimų sąrašas (.doc)

Vertinama sritis (.ppt)


2018-2019 m. m.

2018-2019 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui pasirinkta sritis „Ugdymas (is) ir mokinių patirtys“. Įsivertinti temos „Vadovavimas mokymuisi“ rodikliai „Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas“ bei „Ugdymo(si) organizavimas“.

Stiprieji veiklos aspektai pagal rodiklio „Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas“ raktinius žodžius: tikėjimas mokinio galiomis ir mokymosi įprasminimas - bei rodiklio „Ugdymo(si) organizavimas“ raktinius žodžius: ugdymosi integralumas ir įvairovė.

Tobulintini veiklos aspektai pagal rodiklio „Ugdymo(si) organizavimas“ raktinius žodžius: diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas.

Apklausų rezultatai (.doc)

Įsivertinimo 2018-2019 pristatymas (.ppt)

Tobulintinų veiklos klausimų sąrašas (.doc)

Vertinama sritis (.doc)


 

Į viršų Į viršų ^

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Šiaulių miesto savivaldybė, © Lidija Zaikina, 2020