STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
  TEISINĖ INFORMACIJA
  KORUPCIJOS PREVENCIJA
  VEIKLOS SRITYS
  TIKSLIEJI MOKSLAI IR INŽINERIJA
  ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
  MOKYKLA
  BENDRUOMENĖ IR SAVIVALDA
  TVARKOS IR TAISYKLĖS
  INFORMACIJA TĖVAMS
  PASLAUGOS
  NUORODOS
 

 

 

   
 

Ugdymas karjerai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARJEROS KONSULTANTĖ

Andrėja Šedžiūtė

Darbo laikas
Pirmadienis - ketvirtadienis 8.00 - 15.45
Penktadienis 8.00-15.30
Pietų pertrauka 12.00 - 12.30

303 kabinetas

El. paštas: karjera.ragaine@gmail.com

Tel. +370 614 11484


UGDYMO KARJERAI TIKSLAS

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas – mokinių nuostatas, gebėjimus, žinias bei supratimą, reikalingą karjeros konstravimui besikeičiančioje visuomenėje, darbo aplinkoje atsižvelgiant į asmeninius poreikius, polinkius, siekius ir galimybes.


KARJEROS KOMPETENCIJOS

  • Savęs pažinimo – pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis.
  • Karjeros galimybių pažinimo – rasti ir efektyviai naudotis karjeros informaciją, pažinti kintantį darbo pasaulį.
  • Karjeros planavimo – kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.
  • Karjeros įgyvendinimo – taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

KARJEROS PASLAUGOS APIMA:

Ugdymą karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas.

Karjeros informavimą – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.

Karjeros konsultavimą – teikia kokybiškas ir prieinamas karjeros paslaugas (ugdymo karjerai, karjeros konsultavimo, karjeros informavimo), profesinio veiklinimo paslaugas mokyklos mokiniams.

Kviečiame mokinius, kurie nori geriau pažinti save, susipažinti su profesijų pasauliu, išmokti planuoti savo karjerą apsilankyti Karjeros kabinete (303 kab., III aukštas). Čia mokinių ugdymo karjerai klausimais konsultuojami ir mokinių tėvai, mokytojai. Konsultacijų laikas derinamas el. dienyne žinute arba el. paštu karjera.ragaine@gmail.com


DOKUMENTAI

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas (.pdf);

Ugdymo karjerai programa (.pdf);

Karjeros paslaugų teikimo mokiniams Šiaulių mieste tvarkos aprašas (.pdf).

Ugdymo karjerai planas 2023-2024 m. m. (.pdf).


Aktuali informacija mokiniams, tėvams, mokytojams karjeros ugdymo svetainėse

Nuorodos:

www.mukis.lt 
www.aikos.smm.lt 
www.euroguidance.lt 
www.ldb.lt 
www.lamabpo.lt 
www.kastu.lt 
www.sprc.lt 

Į viršų Į viršų ^

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Šiaulių miesto savivaldybė, © Lidija Zaikina, 2020