STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
  TEISINĖ INFORMACIJA
  KORUPCIJOS PREVENCIJA
  VEIKLOS SRITYS
  TIKSLIEJI MOKSLAI IR INŽINERIJA
  ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
  MOKYKLA
  BENDRUOMENĖ IR SAVIVALDA
  TVARKOS IR TAISYKLĖS
  INFORMACIJA TĖVAMS
  PASLAUGOS
  NUORODOS
 

 

 

   
 

Priėmimo tvarka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priėmimas į mokyklą vykdomas vadovaujantis „Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas“ (.pdf), patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-457 (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-16 redakcija).

Įsakymas dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01 iki 2022-08-31) (.pdf)

Šiaulių miesto savivaldybės internetinis puslapis – Priėmimas į mokyklą

(vaikų priėmimo į mokyklą sistemos nuoroda)

Prašymų teikimo per elektroninę registravimo sistemą vartotojo vadovas (tėvams) (.pdf)

Mokyklų aptarnaujamų teritorijų žemėlapis

Ragainės progimnazijos aptarnaujama teritorija

Mokinių priėmimą į progimnaziją vykdo priėmimo komisija:
Pirmininkė – Lijana Jurgelienė, ugdymą organizuojanti skyriaus vedėja.
Nariai:
Jolanta Rimienė, socialinė pedagogė; 
Neringa Viktoravičienė, pradinių klasių mokytoja;
Laura Šurkuvienė, raštinės administratorė.
Priėmimo komisija vadovaujasi veiklos reglamentu. (.pdf)

Dėl mokinių paskirstymo į klases kriterijų patvirtinimo (.pdf)

DĖL INFORMACIJOS APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ Į GIMNAZIJŲ I KLASES (.pdf)


Priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupę

Prašymai į priešmokyklinio ugdymo grupę, priimami nuo balandžio 1 d. 8.00 val. registruojantis per e-sistemą.

Pirmumo teise į PUG preliminarius sąrašus įtraukiami vaikai, kurie:

 • yra įvaikinti, globojami ir gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
 • turi didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
 • gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.

Priėmimas į 1 ir 5 klases

Prašymai mokytis priimami nuo balandžio1 d. 8.00 val. registruojantis per e-sistemą. Prašymai į mokyklą pagal aptarnaujamą teritoriją priimami nuo balandžio 1 d. iki balandžio 20 d., į laisvas vietas – nuo gegužės 1 d. iki gegužės 31 d.

Mokykloje besimokiusių ketvirtų klasių mokinių tėvai prašymus dėl vaiko mokymosi tęsimo teikia nuo kovo 1 d. iki kovo 15 d. Prašymai priimami mokyklos raštinėje, registruotis per e-sistemą nereikia.

Trumpas naudojimosi e. sistema pristatymas:

Pirmumo teise į 1 klases preliminarius sąrašus įtraukiami vaikai, kurie:

 • gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, lanko priešmokyklinio ugdymo grupę mokykloje;
 • yra įvaikinti, globojami ir gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
 • turi didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
 • gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.

Pirmumo teise į 5 klases preliminarius sąrašus įtraukiami vaikai, kurie:

 • mokosi mokyklos 4-oje klasėje;
 • yra įvaikinti, globojami ir gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
 • turi didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
 • gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.

Pirmumo teise į laisvas vietas  (eilės tvarka) priimami:

 • asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių ir registruoti Šiaulių miesto savivaldybėje;
 • mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, registruoti Šiaulių miesto savivaldybėje;
 • mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys asmenys, nepateikę prašymo dėl priėmimo iki balandžio 20 d.;
 • ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje Šiaulių miesto savivaldybėje registruoti vaikai;
 • kitose savivaldybėse registruoti vaikai, kurie tais metais mokosi miesto bendrojo ugdymo mokyklose.

 


 

Atsakingas asmuo: raštinės administratorė Laura Šurkuvienė.

Mokyklos adresas: Tilžės g. 85, Šiauliai. Tel. 8 652 72300.

el. p. ragainespm@splius.lt

 

Į viršų Į viršų ^

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Šiaulių miesto savivaldybė, © Lidija Zaikina, 2020