STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
  TEISINĖ INFORMACIJA
  KORUPCIJOS PREVENCIJA
  VEIKLOS SRITYS
  TIKSLIEJI MOKSLAI IR INŽINERIJA
  ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
  MOKYKLA
  BENDRUOMENĖ IR SAVIVALDA
  TVARKOS IR TAISYKLĖS
  INFORMACIJA TĖVAMS
  PASLAUGOS
  NUORODOS
 

 

 

   
 

Tūkstantmečio mokykla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 m. birželio 4-7 dienomis 30 Ragainės progimnazijos 3-5 kl. mokinių dalyvavo 4 dienų komandinio darbo ir bendravimo įgūdžių lavinimo stovykloje Molėtų rajone.

Šiaulių Ragainės progimnazija, įgyvendindama švietimo pažangos programą „Tūkstantmečio mokyklos“, skirtą ugdymo kokybės gerinimui ir mokinių pasiekimų atotrūkio mažinimui tarp savivaldybių ir savivaldybių mokyklų, įgyvendino priemonę „Patirtinių stovyklų mokiniams organizavimas“.
2024 m. birželio 4-7 dienomis 30 Ragainės progimnazijos 3-5 kl. mokinių dalyvavo 4 dienų komandinio darbo ir bendravimo įgūdžių lavinimo stovykloje Molėtų rajone.
Stovyklos veiklos buvo nukreiptos į tai, kad vaikai išmoktų bendrauti ir veikti kartu, atrastų savo pomėgius, aktyviai dalyvautų, nugalėtų baimes ir įgytų daugiau motyvacijos veikti, nebijoti siekti ambicingesnių, aukštesnių tikslų. Norintys dalyvauti stovykloje turėjo pateikti užpildytą paraišką, laiku pateikti dokumentus atrankos komisijai.
Pirma diena prasidėjo nuo bendrystės mokymosi. Vyko komandiniai žaidimai, kurie leido pamatyti ir girdėti vienas kitą, išklausyti ir suprasti bendrus pomėgius, pamatyti tarpusavio panašumus bei skirtumus, palaikyti vienas kitą atliekant užduotis.
Antra stovyklos diena prasidėjo „whatansietišku“ žadintuvu ir ryto mankšta. Vaikai sočiai pavalgė ir, gavę užduotis, iškeliavo į žygį. Tos dienos tylos žygį būtų galima pavadinti atbuliniu žygiu, nes atgal vaikai ėjo ilgiau negu į priekį. Vaikams laikytis tylos buvo nelengvas iššūkis. Kur kas geriau sekėsi draugauti ir rūpintis porininku, kurį dalį kelionės teko vesti užrištomis akimis ir rūpintis, kad jam nieko nenutiktų. Į stovyklą grįžo kalbėdamiesi ir dalindamiesi įspūdžiais. Po žygio valandėlę saldžiai nusnaudė. Vakare vyko talentų vakaras, kuriame pasirodė visi! Kiekvienas turėjo progą būti scenoje ir įveikti scenos baimę.
Trečią stovyklavimo dieną vaikai mokėsi susitelkimo, komandiškumo ir draugystės. Komandoms prireikė daugiau laiko ir palaikymo siekiant sėkmingai įveikti užduotį. Antroje dienos pusėje stovyklautojai mokėsi, kaip pradėti pokalbį, kai trūksta drąsos, ir kaip tą pokalbį išlaikyti. Mokydamiesi improvizacijos, lavino įgūdį greitai reaguoti ir prisitaikyti situacijoje. Vakaras baigėsi vaikų sukurtais spektaklių pasirodymais. Planavimas, organizavimas ir kiekvieno mokinio indėlis buvo labai svarbūs, kad pasirodymas ant scenos įvyktų.
Birželio 7 d. buvo paskutinė diena stovykloje! Vaikai mokėsi pastabumo ir atidumo keliaudami į Afriką! Kvietė vieni kitus į pasimatymus, kur vienas kitam atsakė į klausimus, stiprino draugystę, dalinosi savo „pasauliais“ ir sužinojo vieni apie kitus dar daugiau!
Stovyklai besibaigiant laukė paskutinis aptarimas – svarbiausia viso proceso dalis. Dauguma vaikų paminėjo, kad išvyksta drąsesni, atviresni, įgavę naujų žinių, patirties. Visi pailsėjo nuo ekranų ir patyrė, kad galima bendrauti ir išgyventi be jų. Suprato, kad siekiant savo svajonių ir tikslų yra svarbus ne tik galutinis rezultatas, bet ir išgyventas procesas.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. #NextGenationEU Programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra #Tūkstantmečiomokyklosnuotraukos


Kviečiame Šiaulių miesto 2-4 klasių mokinius į stovyklą "STEAM spinta"

Stovyklą organizuoja Šiaulių Ragainės progimnazija.

Šiaulių miesto 2–4 klasių mokinių techninės kūrybos stovykla „STEAM SPINTA“ organizuojama kartu su Šiaulių miesto savivaldybe įgyvendinant projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ priemonę, kuriam Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-508 „Dėl finansavimo skyrimo“ skirta Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

2–4 klasių mokinių techninės kūrybos stovykla „STEAM SPINTA“ organizuojama vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023 m. gegužės 2 d. potvarkiu Nr. M-149 „Dėl vaikų vasaros stovyklų organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo ir vaikų vasaros stovyklų konkurso ir stovyklų programų vertinimo nuostatų patvirtinimo“, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

Stovyklos STEAM SPINTA nuostatai (.pdf)
Praktiniai nuotoliniai mokymai „Vizualinio mąstymo strategijų taikymas įvairių dalykų pamokose“

Įgyvendinant TŪM projekto veiklas, tęsiamas kultūros srities ilgalaikis projektas „Kultūros raktai“. Gegužės 6, 9 d. Ragainės mokyklos pedagogai dalyvavo nuotoliniuose mokymuose „Vizualinio mąstymo strategijų taikymas įvairių dalykų pamokose“, kuriuos vedė Auksė Pukinskienė, Kauno Martyno Mažvydo lietuvių kalbos mokytoja ekspertė.
Mokymų metu buvo pristatyta vizualinio mąstymo strategija, kuri jau virš 30 metų yra naudojama viso pasaulio muziejuose, kad mokymasis būtų gilesnis. Šis metodas padeda ugdyti kritinio mąstymo, kūrybiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, emocinį intelektą. Buvo mokomasi meno kūrinius stebėti, apibūdinti, interpretuoti, juos pritaikyti ugdymo turinyje, analizuojant įvairias aktualias temas bei kurti vizualizacijas panaudojant šiuolaikinius skaitmeninius įrankius ir dirbtinį intelektą.
Įgytos žinios apie vizualinio mąstymo strategiją ir vizualizacijų kūrimą bus pritaikytos pamokose.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. #NextGenationEU Programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra #Tūkstantmečiomokyklosnuotraukos


Praktinių teatro mokymų „Kompetencijų ugdymas, taikant meninės raiškos metodus” integravimas į pamokas (2)

Įgyvendinant TŪM projektą, toliau vyksta kultūros srities ilgalaikio projekto „Kultūros raktai“ veiklos. Mokymuose „Kompetencijų ugdymas, taikant meninės raiškos metodus“ mokytojų įgytos praktinės žinios buvo pritaikytos pamokose. Balandžio 10 d. – gegužės 10 d. laikotarpiu įvairių dalykų pamokos buvo paįvairinamos teatro žaidimais – metodais. Tinkamai pritaikyti tokie metodai tampa naudingais ugdomaisiais metodais, padedančiais ugdyti mokinių kūrybiškumą ir kritinį mąstymą. Teatro metodai taikomi tikslingai ir skirstomi į apšilimo, komandos formavimo, ledlaužio, dėmesio lavinimo, kūrybiškumo, improvizacijos metodus.
Tikslinėje mokinių grupėje (3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b klasėse) per integracijai skirtą mėnesį pravesta 40 pamokų, kuriose integruoti kūrybinio rašymo, vaidybinių situacijų, komandos formavimo (prieš pradedant darbą grupėse), improvizacijos metodai, įvairūs judrieji metodai, skirti apšilimui, sužadinimui – populiariausi iš jų „Šešėlis“, „Skulptūra“. Ugdytos įvairios kompetencijos: kūrybiškumo, komunikavimo, socialinė emocinė. Pasitelkus teatro metodus išbandyta dar patraukliau, efektyviau ir įtraukiau organizuoti pamokas skatinant mokinių bendravimą, bendradarbiavimą ir kritinį mąstymą.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. #NextGenationEU Programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra #Tūkstantmečiomokyklosnuotraukos


Praktinių teatro mokymų „Kompetencijų ugdymas, taikant meninės raiškos metodus” integravimas į pamokas

Įgyvendinant TŪM projektą, toliau organizuojamos veiklos, susijusios su kultūros srities ilgalaikiu projektu „Kultūros raktai“. Mokyklos pedagogams išklausius mokymus „Kompetencijų ugdymas, taikant meninės raiškos metodus“, nuo balandžio 10 d. teatro metodai integruojami įvairių dalykų pamokose. Tokiu būdu įgyvendinamas vienas iš projekto uždavinių - pritaikyti teatro žaidimų organizavimo ir integravimo, judesio improvizacijos ir neverbalinės raiškos, kūrybinio rašymo ir dokumentinio teatro metodus praktiškai siekiant ugdymo proceso įvairiapusiškumo ir šiuolaikiškumo.
Tiksline mokinių grupe pasirinktos 3a, 3b, 4a, 4b ir 5a, 5b klasės. Galima pasidžiaugti, kad per 2 savaites 25 pamokose buvo integruoti įvairūs metodai: judrieji metodai – „Skulptūra“, „Šešėlis“, „Veidrodis“, teatro vaidinimas, vaidybinis muzikinis žaidimas, mimikos metodas, komandos formavimo, forumo teatro - bei kūrybinis rašymas. Integracija vyko mokantis įvairių temų, o teatriniai žaidimai buvo skirti susikaupimui, pastabumui ugdyti, empatijos ugdymuisi, emocijoms atpažinti ir kt. Buvo ugdomos socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos, komunikavimo bei kūrybiškumo kompetencijos. Mokiniai aktyvūs, patirta daug įvairių teigiamų emocijų, atradimų, daug diskutuota, atrasta, pažinta, o refleksijų metu apibendrinta, ko iš tokios veiklos pasimokyta, kam tai naudinga ir kodėl.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. #NextGenationEU Programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra #Tūkstantmečiomokyklosnuotraukos


Šiaulių miesto mokyklų jaunųjų kūrėjų festivalis "Maker Faire"

Įgyvendinant TŪM projekto veiklas Šiaulių Ragainės progimnazija vasario 20 d. organizavo Jaunųjų kūrėjų mugę. Renginio tikslas skatinti kūrėjus ir visus, besidominčius technine kūryba žmones pasidalinti savo darbais, idėjomis ir žiniomis bei skatinti bendras iniciatyvas. Mugėje savo inžinerinius projektus pristatė daugiau nei 40 moksleivių iš Šiaulių miesto mokyklų: S. Šalkauskio, S. Daukanto inžinerinės, Šiaulių universitetinės gimnazijų, „Juventos“, Dainų ir Ragainės progimnazijų, „Saulės“ pradinės mokyklos. Savo idėjomis renginyje dalijosi ir svečiai: moksleivių komandos iš KTU inžinerijos licėjaus ir Pasvalio Svalios progimnazijos. Džiugu, kad šį kartą renginys organizuotas drauge su socialiniu partneriu Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos STEAM centru. Centro darbuotojai pakvietė mugės dalyvius į laboratorijas, kuriose buvo atliekami įtraukiantys moksliniai tyrimai. Šis renginys – ne tik galimybė mokytis vieniems iš kitų, bet ir sudaro sąlygas didinti mokyklų tinklaveiką.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. #NextGenationEU Programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra #Tūkstantmečiomokyklosnuotraukos


Veiklą tęsia Žinių laboratorija Key Lab‘as

Įgyvendinant TŪM projekto veiklas Šiaulių Ragainės progimnazijoje veiklą tęsia Žinių laboratorija Key Lab‘as. Labai smagu, kad prie komandos, teikiančios mokymosi pagalbą pradinių klasių mokiniams, prisijungė du buvę mūsų mokyklos mokiniai – Kajus Ziminskas ir Deividas Vozbinas, dabartinai Lieporių gimnazijos vienuoliktokai. Ačiū jiems! Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, pradėtos vykdyti įtraukios, inovatyvios, vaikų kūrybiškumą skatinančios veiklos.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. #NextGenationEU Programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra #Tūkstantmečiomokyklosnuotraukos


Praktiniai mokymai „Integruotas ugdymas – kas tai ir nuo ko pradėti?“

Įgyvendinant TŪM projekto veiklas Ragainės progimnazijoje vyko praktiniai mokymai „Integruotas ugdymas – kas tai ir nuo ko pradėti?“ Mokymus vedė lektorė Vida Narveišytė. Mokymų metu buvo diskutuojama apie kitokį požiūrį į ugdymo turinį, kviečiama pamąstyti apie šiuolaikinių meno kūrinių prasmę, visuomeninio reiškinio ir socialinio gyvenimo kontekstus. Mokymų dalyviai mokėsi atrasti būdus, kaip sukurti intrigą ugdymo procese ir sužadinti mokinių smalsumą pasinaudojant meno reiškiniais, diskutavo, kaip integruoti įvairius dalykus į savo mokomojo dalyko turinį ugdant tiek dalykines, tiek asmenines kompetencijas.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. #NextGenationEU Programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra #Tūkstantmečiomokyklosnuotraukos


Praktiniai mokymai „Kompetencijų ugdymas, taikant meninės raiškos metodus“

Įgyvendinant TŪM projekto veiklas, pradėtas įgyvendinti kultūros srities ilgalaikis projektas „Kultūros raktai“. Balandžio 4 d. Ragainės mokyklos pedagogai dalyvavo mokymuose „Kompetencijų ugdymas, taikant meninės raiškos metodus“, parengtus ir organizuotus edukologės, aktorės, režisierės Ievos Jackevičiūtės ir edukologo, aktoriaus, dramaturgo Raimondo Klezio.
Buvo mokomasi meninio ugdymo metodų – teatro žaidimų, neverbalinės raiškos, kūrybinio rašymo, muzikavimo, piešimo ir kitų spontanišką kūrybą skatinančių metodų bei jų taikymo. Mokymų metu mokytojai dirbo didesnėse grupėse ir porose, turėjo galimybę patirti įvairiausių su menine veikla susijusių emocijų, komunikuoti nekasdieniais būdais. Buvo išbandytos veiklos, ugdančios kultūrinę, kūrybiškumo, komunikavimo, socialinę, emocinę komunikacijas pamokose.
Siekiant ugdymo proceso įvairiapusiškumo, įgytos žinios ir praktiškai išbandyti teatro žaidimų metodai, bus pritaikyti, integruoti pamokinėje veikloje.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. #NextGenationEU Programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra #Tūkstantmečiomokyklosnuotraukos


Bendradarbiavimo sutartys su J. Janonio gimnazijos vienuoliktokėmis Emma ir Andrėja

Įgyvendinant TŪM projekto veiklas Šiaulių Ragainės progimnazijoje veiklą tęsia Žinių laboratorija Key Lab‘as. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su J. Janonio gimnazijos vienuoliktokėmis Emma ir Andrėja. Merginos talkina pradinių klasių mokiniams ruošiant namų darbus, vykdo kitas įtraukias ir vaikams ypač patinkančias veiklas. Ačiū šaunioms gimnazistėms!

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. #NextGenationEU Programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra #Tūkstantmečiomokyklosnuotraukos


Pagalbos centre PIPL organizuojamos veiklos

Įgyvendinant TŪM projekto veiklas Šiaulių Ragainės progimnazijoje įsteigtas pagalbos centras PIPL(priimu, išklausau, patariu – laimime). Kovo 1 – 2 dienomis įvyko šio centro renginys – mamų ir dukrų naktis mokykloje „Širšių lizdas“. Mamoms ir dukroms veiklas organizavo ir vedė Whatansu.lt komanda. Veiklų tikslas – stiprinti mamų ir dukrų ryšį, gebėjimą kalbėti ir susikalbėti, suprasti viena kitą. Mamos ir dukros ryšys ypatingas. Jis formuoja ir stiprina mergaitę. O stiprus vaikas daro stiprią ir mokyklos bendruomenę.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. #NextGenationEU Programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra #Tūkstantmečiomokyklosnuotraukos


Stasio Šalkauskio gimnazijos inicijuoto seminarų ciklas apie emocinio intelekto ugdymą per kultūrinio ir meninio ugdymo veiklas

Įgyvendinant TŪM projekto veiklas, Ragainės progimnazijos mokytojos Aurelija ir Jurgita dalyvavo Stasio Šalkauskio gimnazijos inicijuoto seminarų ciklo apie emocinio intelekto ugdymą per kultūrinio ir meninio ugdymo veiklas pirmuose trijuose mokymuose. Mokymai vyko vasario 20-21 dienomis Šiaulių dailės galerijoje. Jų metu buvo kalbama apie kūrybingumo ugdymą, vizualinio intelekto ugdymą per meną ir vizualinio mąstymo strategijas ir jų taikymą. Užsiėmimų metu pristatytos įvairios praktikos bei metodikos, dalyviai dalinosi patirtimis, diskutavo įvairiais klausimais, praktiškai taikė pasirinktus, dar nenaudotus mokymo būdus ir juos pristatė kitiems dalyviams, išbandė laisvojo rašymo metodą tema ,,Kas yra kūrybiškumas“ dalyvavo kitose veiklose. Mokymų medžiaga bus pasidalinta su kolegomis, praktiškai taikoma pamokose.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. #NextGenationEU Programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra #Tūkstantmečiomokyklosnuotraukos


IŠKLAUSYTAS SEMINARŲ CIKLAS „LAIMINGI TĖVAI – LAIMINGI VAIKAI”

Įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos I”, Šiaulių Ragainės progimnazijoje mokinių tėveliams bei mokytojams buvo organizuotas užsiėmimų, aktualių, asmeninių klausimų uždavimo ciklas „Laimingi tėvai – laimingi vaikai“. Seminarus vedė žinomi lektoriai Aleksej Babajanc, Eglė Kislovski, Viktorija Liubinienė, Saulė Mukhometova. A. Babajanc - praktinės psichologijos aukštosios mokyklos direktorius, šeimos santykių ir verslo psichologas, tarptautinių seminarų tėvams, paaugliams, pedagogams vedėjas, Šalva Amonašvili, pasaulinio garso mokslininko, pedagogo ir psichologo, išgarsėjusio kaip humanistinės pedagogikos kūrėjas ir puoselėtojas, mokinys, humanistinės pedagogikos ekspertas, psichologas – konsultantas.
Lektorė Eglė Kislovski - lektorė, psichologijos ir humanistinės pedagogikos studijas, konsultantė šeimos santykių klausimais. Viktorija Liubinienė ir Saule Mukhometova - Šalma Amonašvili pasekėjos, ekologionės mokyklos “Gyvoji visata” įkūrėjos.
Seminarų metu buvo kalbėta apie humanistinį požiūrį į vaikų auklėjimą, apie tai, kaip nustatyti vaikui ribas bei įdiegti atsakomybės jausmą. Buvo pristatyti lyčių pedagogikos principai, skirtingi mergaičių ir berniukų auklėjimo metodai. Seminaro dalyviai ieškojo atsakymų savyje ir savo širdyse, mokėsi išklausyti savo vaikus, išgirsti tai, ką jie sako, kas jiems svarbu.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. #NextGenationEU Programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra #Tūkstantmečiomokyklosnuotraukos


Erdvių rekonstrukcija ir modernizavimas – pritaikymas kokybiškam STEAM ir įtraukiajam ugdymui

Įgyvendinant TŪM projekto veiklas Šiaulių Ragainės progimnazijoje numatyta mokyklos erdvių rekonstrukcija ir modernizavimas – pritaikymas kokybiškam STEAM ir įtraukiajam ugdymui. Įvyko pirmasis šios veiklos etapas – baigtas rengti mokyklos erdvių interjero dizaino projektas.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. #NextGenationEU Programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra #Tūkstantmečiomokyklosnuotraukos


Smartwill mokymai

Smartwill mokymai įsibėgėja! Mokiniai gavo pirmuosius pažymėjimus už sėkmingą „INTELEKTUALAUS KUNG FU“ programos ATMINTIES mėnesio mokomosios medžiagos įsisavinimą. Smagu, kai mokytis ne tik naudinga, bet ir įdomu!nuotraukos


Ragainės progimnazijoje startavo žinių laboratorija „Key Lab‘as“

Įgyvendinant TŪM projekto veiklas Ragainės progimnazijoje startavo žinių laboratorija „Key Lab‘as“. Susitarta su Šiaulių miesto gimnazijų mokiniais dėl konsultacijų teikimo pradinių klasių mokiniams, pagalbos ruošiant namų darbus. Sudaryta sutartis su MB SMARTWILL dėl mokymų, skirtų mokinių dėmesio sukaupimui bei atminčiai lavinti, organizavimo. Pradėti organizuoti mokymai (informacija mokyklos svetainėje, Facebook paskyroje).

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.
#NextGenationEU Programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra #Tūkstantmečiomokyklosnuotraukos


Ragainės progimnazijos mokytojai tobulina kompetencijas

Įgyvendinant TŪM projekto veiklas Ragainės progimnazijos mokytojai tobulina kompetencijas. Sausio mėnesį mokyklos pedagogai dalyvavo seminare „Individualizavimas, diferencijavimas ir personalizavimas kompetencijomis grįstame ugdyme“, kurį vedė Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos lektorė dr. Aušra Kazlauskienė. Seminaro metu mokytojai ieškojo galimybių, kaip kuo efektyviau organizuoti ugdymą, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio individualius poreikius bei siekiant jo asmeninės pažangos.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.
#NextGenationEU Programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra #Tūkstantmečiomokyklosnuotraukos


Mokytojų stažuotė KTU inžinerijos licėjuje

Įgyvendinant TŪM projekto veiklas Ragainės progimnazijos mokytojai tobulina kompetencijas. Sausio 26 dieną mokyklos pedagogai, dirbantys su pradinių klasių mokiniais, stažavosi KTU inžineriniame licėjuje, kuris, kaip ir Ragainės progimnazija, turi stiprią inžinerinio ugdymo patirtį ir tradicijas. Stažuotės metu mokytojai stebėjo pradinių klasių mokinių inžinerines veiklas ir inžinerinių projektų pristatymus. Diskusijos su licėjaus mokytojais ir administracijos atstovais metu dalintasi inžinerinio ugdymo patirtimi, aptartos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.
#NextGenationEU Programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra #Tūkstantmečiomokyklosnuotraukos


Mūsų mokytojai nacionaliniame STEAM centre Anglijoje (National STEM Learning Centre)

Įgyvendinant TŪM projekto veiklas Ragainės progimnazijos mokytojai tobulina savo kompetencijas.
Lapkričio 19 – 25 dienomis 10 mokyklos pedagogų stažuojasi nacionaliniame STEAM centre Anglijoje (National STEM Learning Centre) kartu su partneriu Didžiosios Britanijos Jorko universitetu bei semiasi patirties iš pažangių Anglijos mokyklų.
Lapkričio 20 dieną aplankytos dvi mokyklos (Westbrook Primary School ir Wellington primary school), kurios dirba pagal mąstymo ugdymo metodiką. Popietę pažinimas ir mokymasis tęsėsi Londono Mokslo muziejuje, kuriame aiškinama ir demonstruojama išsami gamtos ir sveikatos mokslų, matematikos, technikos ir inžinerinių inovacijų istorija.
Antrąją dieną aplankyta Torriano pradinė mokykla (Torriano Primary School). Ši mokykla, kaip ir mūsų progimnazija, jau aštuonerius metus įgyvendina STEAM ugdymą. Ugdymo įstaiga specializuojasi gamtos mokslų mokyme, yra pelniusi pradinio mokslo kokybės ženklą.
Vizito metu mokytojų bendruomenė pademonstravo, kaip atskirų disciplinų žinias ir įgūdžius pritaiko projektų rengimui.
Trečios dienos metu aplankyta Shaftesbury mokykla (Shaftesbury school), kuri nuo 2019 metų vykdo kryptingą STEAM ugdymą.
Ketvirtoji stažuotės diena – mokymai Helsingtono universiteto nacionaliniame Yorko STEM mokymosi centre. Tai vienas moderniausių Anglijos nuolatinio mokytojų profesinio tobulėjimo STEM dalykų srityje centrų, kuriame profesionalai kuria ugdymo turinį ir išbando jį šiuolaikiškai įrengtose laboratorijose.
Mokymų metu pristatyta Anglijos švietimo sistema. Ragainės mokytojai diskusijoje pristatė inžinerinio ugdymo patirtį, išskyrė abiejų šalių ugdymo organizavimo panašumus ir skirtumus.
Praktinėse dirbtuvėse atlikti gamtos mokslų, inžinerijos, technologijų ir dizaino kūrybiniai tiriamieji darbai, ieškota integracinių ryšių. Paskaita apie kritinį mąstymą atskleidė naują požiūrį į gilų ir pagrįstą problemų sprendimą ir išvadų formulavimą. Teorinės įžvalgos ir pateikti pavyzdžiai leido suformuoti naujų idėjų apie STEAM veiklų organizavimą mokykloje, mokinių sėkmingo mokymosi ir asmeninės pažangos siekimą.nuotraukos


Seminaras mokytojams "STEAM - patyriminės veiklos, keičiančios tradicines pamokas"

Šiaulių Ragainės progimnazijos mokytojai siekia aktyviai, žaismingai ir tikslingai organizuoti mokinių pažintinę veiklą. Įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos I“ progimnazijoje pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams organizuotas seminaras „STEAM ir dirbtinis intelektas: kūrybiškumo ugdymas sprendžiant praktines problemas“, kurį vedė Vilniaus Sietuvos progimnazijos informacinių technologijų mokytoja ekspertė, STEAM Code Academy įkūrėja, Metų mokytojo premijos laureatė Snieguolė Bagočienė. Seminaro metu mokytojai aiškinosi, kaip organizuoti tyrimais ir technine kūryba grįstas veiklas, skatinant vaikų pažinimą ir kūrybingumą, naudojant STEAM principus. Lektorė pademonstravo, kaip mokytojai gali naudoti dirbtinį intelektą kaip įrankį kūrybiškumui ugdyti, o praktinės veiklos padėjo pedagogams išbandyti tai, ką galima pritaikyti įvairioms pamokoms ir projekto užduotims.

#Tūkstantmečiomokyklos #NextGenerationEUnuotraukos


Šiaulių miesto ir Respublikos forumas „Skaitmeninio turinio kūrimas ir valdymas“

Lapkričio 15 d. Ragainės progimnazija, įgyvendindama TŪM projekto veiklas, sukvietė Šiaulių miesto ir Respublikos mokytojus į forumą „Skaitmeninio turinio kūrimas ir valdymas“. Konferencijoje dalintasi įžvalgomis ir naujovėmis apie technologijų įtaką švietimui, dirbtinio intelekto iššūkius ir galimybes, įvairiapusišką kūrybiškumo ugdymą STEAM veiklose. Šiaulių valstybinės kolegijos informatikos inžinerijos katedros lektorius Donatas Daugirdas pristatė pranešimą apie skaitmeninio amžiaus iššūkius ir dirbtinį intelektą mokykloje. Vilniaus Sietuvos progimnazijos informacinių technologijų mokytoja ir ekspertė, STEAM Code Academy įkūrėja Snieguolė Bagočienė aptarė dirbtinio intelekto taikymo būdus švietimo srityje. Šiaulių Ragainės progimnazijos matematikos mokytoja ekspertė Rimutė Jonaitienė ir inžinerijos mokytoja metodininkė Ingrida Donielienė pristatė kitokius matematikos pasiekimų matavimo būdus bei pristatė knygą „Inžinerija + matematika. Tyrinėk, kurk, pasitikrink“. Šiaulių Ragainės progimnazijos direktorė Dinara Vitkuvienė bei mokytojos A. Urbonienė ir L. Janionytė dalinosi patirtimi apie skaitmeninių technologijų dermę ugdymo procese siekiant aukštesnių mokinių pasiekimų. Antroje forumo dalyje mokytojai dalyvavo praktinėse dirbtuvėse. Lektorė Snieguolė Bagočienė pristatė STEAM veiklas apie hologramų kūrimą taikant informacines technologijas, mašininio mokymo įrankius, garso vizualizacijos būdus kuriant priemones iš antrinių žaliavų, dalinosi praktiniais patarimais dirbant su dirbtiniu intelektu. Donato Daugirdo dirbtuvėse mokytojai susipažino su dirbtinio intelekto įrankiais ir praktiniais jų taikymo būdais. Mokytojų Rimutės Jonaitienės bei Ingridos Donielienės organizuotose dirbtuvėse dalyviams pasiūlyta pabūti penktokais ir įvykdyti projektą „Matavimai suprogramuotu žingsniamačiu“ pagal knygą „Inžinerija + matematika. Tyrinėk, kurk, pasitikrink“. Dalyviai programavo su Microbit, skaičiavo kabineto perimetrą, atliko QR kodais užkoduotą matavimo vienetų užduotį. Po renginio, pildydami apklausos anketą, forumo dalyviai dėkojo už turiningą, gerai suorganizuotą renginį. Dauguma forumo dalyvių teigia išbandysią arba daugiau dėmesio skirsią dirbtinio intelekto galimybėms. Mokytojai rašė susidomėję pranešėjų pasiūlytomis skaitmeninėmis aplinkomis, skaitmeniniais įrankiais, o būtent matematikos mokytojus sudomino knygos „Matematika + inžinerija“ medžiaga, microbitukų užduotys.nuotraukos


Ragainės progimnazijos mokytojų stažuotė Pasvalio "Svalios" progimnazijoje

Įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos I“, spalio 30 dieną Ragainės progimnazijos mokytojai dalyvavo Pasvalio „Svalios“ progimnazijoje organizuotose ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Ugdymo praktikos ir didaktikos Tūkstantmečio mokyklų kontekste“ modulio „Vaiko asmeninės pažangos stebėsena darnioje mokykloje“ veiklose. Abiejų mokyklų pedagogai dalijosi patirtimi įgyvendinant visas mokyklų veiklos tobulinimo kryptis: lyderystę, STEAM, kultūrinį bei įtraukųjį ugdymą, aptarė mokinių individualios pažangos stebėsenos įtaką jų mokymosi pasiekimų gerinimui. Mokytojai taip pat lankėsi Pasvalio Mariaus Katiliškio bibliotekoje, Pasvalio atviro jaunimo centre, Pasvalio krašto muziejuje, dalyvavo edukacijose, kur susipažino su kultūriniu šio krašto paveldu.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. #Tūkstantmečiomokyklosnuotraukos


Seminarų ciklas „Laimingi tėvai – laimingi vaikai“

Įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos I“ Šiaulių Ragainės progimnazijoje mokinių tėveliams bei mokytojams organizuojamas užsiėmimų, aktualių, asmeninių klausimų uždavimo ciklas „Laimingi tėvai – laimingi vaikai“. Užsiėmimai skirti tėvams, auginantiems vaikus, tėvams, kurie ruošiasi auginti vaikus, bei mokytojams. Seminarus ves profesionalus, charizmatiškas, suprantantis kitus ir mokantis išgirsti bei įsijausti lektorius, humanistinės pedagogikos ekspertas Aleksej Babajanc, turintis daugiau nei 30 metų darbo praktikos su vaikais, paaugliais, tėvais ir mokytojais. Aleksej Babajanc yra praktinės psichologijos aukštosios mokyklos direktorius, pedagogas, psichologas – konsultantas. Detalus seminarų aprašymas: https://docs.google.com/document/d/1qGh9GztNKP9vBdXj_zvQIwCvmxHLO7fa/edit

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. #Tūkstantmečiomokyklos
Seminaras „Vidinė vaiko laisvė. Kaip ugdyti vaikuose sąžiningumą? Ką reiškia bausmė?“

Įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos I“ įvyko pirmasis užsiėmimų, aktualių, asmeninių klausimų uždavimo ciklo „Laimingi tėvai – laimingi vaikai“ seminaras „Vidinė vaiko laisvė. Kaip ugdyti vaikuose sąžiningumą? Ką reiškia bausmė?“ Mokinių tėvai, mokytojai klausė lektoriaus, humanistinės pedagogikos eksperto, praktinės psichologijos aukštosios mokyklos direktoriaus, pedagogo, psichologo – konsultanto Aleksej Babajanc įžvalgų bei praktinių patarimų apie pagrindinius šiuolaikinio auklėjimo principus, žmogiškumą, humanistinį požiūrį į vaiką.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. #Tūkstantmečiomokyklos
Stovykla „Motyvatoriius" 6-8 kl.mokiniams

Šiaulių Ragainės progimnazija įgyvendindama švietimo pažangos programą „Tūkstantmečio mokyklos“, skirtą ugdymo kokybės gerinimui ir mokinių pasiekimų atotrūkio mažinimui tarp savivaldybių ir savivaldybių mokyklų, įgyvendino priemonę „Patirtinių stovyklų mokiniams organizavimas“.
2023 m. rugsėjo 25-28 d. 30 Ragainės progimnazijos 6-8 kl. mokinių dalyvavo 4 dienų stovykloje „Motyvatorius“ Molėtų rajone.
Stovyklos veiklos buvo nukreiptos į tai, kad vaikai išmoktų bendrauti ir veikti kartu, atrastų savo pomėgius, aktyviai dalyvautų, nugalėtų baimes ir įgytų daugiau motyvacijos veikti, nebijoti siekti ambicingesnių, aukštesnių tikslų. Atsižvelgiant į keliamus tikslus, jau pirminiame stovyklos organizavimo etape siekta nuteikti mokinius stengtis siekiant tikslo. Norintys dalyvauti stovykloje turėjo pateikti motyvacinį laišką, užpildyti paraišką, laiku pateikti dokumentus atrankos komisijai.
Pirmoji diena stovykloje prasidėjo nuo bendrystės. Buvo organizuojami žaidimai, kurie padėjo pamatyti vienas kitą, suprasti bendrus pomėgius, tarpusavio panašumus bei skirtumus. Įsibėgėjus dienai, prasidėjo įvairūs iššūkiai. Komandinėse veiklose po truputį atsiskleidė mokinių pasitikėjimas vienas kitu, drąsa suklysti. Išryškėjo tai, kaip jie veikia komandoje. Kad mokiniai galėtų geriau įsisavinti išgyventas patirtis, po kiekvienos veiklos vyko aptarimai, pokalbiai, refleksijos. Žinoma, stovykloje netrūko ir skanaus maisto. Prieš valgį visuomet mokomasi išreikšti dėkingumą, net ir už savaime suprantamus dalykus. Pirmos dienos vakaras baigėsi aktyviu komandiniu žaidimu, kuris pareikalavo iš mokinių ištvermės, komandiškumo ir atidumo, kad pavyktų užduotį įveikti iki galo. Vakarui besibaigiant, mokiniai dalinosi, ką patyrė per savo pirmą dieną stovykloje: įvertino, kaip jiems sekėsi veikti ir pasakojo, ką darytų kitaip, jei gautų šansą šią dieną nugyventi iš naujo.
Antra stovyklos diena prasidėjo „Whatansietišku“ žadintuvu ir ryto mankšta. Pirmoje dienos dalyje pagrindinė tema buvo - aš ir mano svajonės. Mokiniai keliavo į žygį su tam tikromis užduotimis, kurios padėjo išgirsti savo mintis, analizuoti savo jausmus ir atrasti naujas svajones. Po skanių pietų ir poilsio laiko vyko naujos tarpusavio pažintys. Pokalbiai netikėtomis temomis, kuriuose dar labiau sustiprėjo komandos tarpusavio ryšys. Mokiniai refleksijos metu pastebėjo, kad pokalbiai padėjo užmegzti ir naujas draugystes. Viena iš veiklų skatino suprasti, kaip svarbu išgirsti kitą, koks svarbus yra kiekvienas žodis, nes nėra savaime suprantamų dalykų. Diena baigėsi veikla, kuri atskleidė grupės kūrybiškumą. Planavimas, organizavimas ir kiekvieno mokinio indėlis buvo labai svarbus, kad pasirodymas ant scenos įvyktų. Per visos dienos aptarimą komanda pasakojo, kad diena buvo kupina įspūdžių, naujų atradimų ir savęs pažinimo.
Trečia stovyklos diena prasidėjo nuo gebėjimo atrasti savyje motyvacijos užbaigti pradėtus procesus ir gebėjimą pasirūpinti kitais. Stovyklos dalyviai mokėsi, kad sėkmė priklauso ne tik nuo jų pačių, bet ir nuo aplinkoje esančių žmonių. Veiklos atskleidė, kad ėjimas iki tikslo yra svarbus, bet reikia išmokti priimti ir pralaimėjimą. Antroje dienos pusėje mokiniai gavo įrankius, kaip pradėti pokalbį, kai trūksta drąsos, kaip tą pokalbį išlaikyti. Mokydamiesi improvizacijos, lavino įgūdį greitai reaguoti ir prisitaikyti situacijoje. Antra dienos pusė prasidėjo klausimų - atsakymų sesija. Merginos ir vaikinai atskirose grupėse diskutavo apie jiems rūpimus klausimus. Vakaras baigėsi talentų šou. Kiekvienas turėjo progą būti scenoje ir „perlipti” savo scenos baimę.
Stovyklos metu vyko įvairios skirtingos veiklos. Jų metu dalyviai galėjo pastebėti save, savo veikimo instrukcijas, įpročius, kaip jaučiasi vienokiose ir kitokiose situacijose, kokią įtaką jų veiksmai daro kitiems ir aplinkai. Stovyklos metu mokiniai analizavo savo jausmus, atrado naujų tikslų ir svajonių. Pasitelkus improvizacinius žaidimus, buvo sukurtos sąlygos susidurti su viešo kalbėjimo baime, o taip pat galimybė išjudinti ir atskleisti savo kūrybiškumą. Mokiniai gavo daug progų patirti, kodėl yra svarbus kitų palaikymas, kaip ugdyti drąsą ir pasitikėjimą savimi kalbant žmonių grupei ar bendraujant su mažai pažįstamu žmogumi, kaip save motyvuoti ir palaikyti, kokie jausmai aplanko, kai susiduri su savo baimėmis, kaip jas įveikti ar su jomis susidraugauti. Dalyviai suprato, kad siekiant savo svajonių ir tikslų yra svarbus ne tik rezultatas, bet ir išgyventas procesas.
Mokiniai, grįžę iš stovyklos, savo įspūdžiais ir patirtimis dalijosi su klasės draugais, mokyklos bendruomene. Aptarė, kaip jautėsi ir ko išmoko dalyvaudami įvairiose veiklose, kaip tai paveikė jų santykius su aplinkiniais: mokytojais, bendraamžiais, tėvais. Klasių susirinkimuose stovykloje dalyvavusių vaikų tėvai pasidalino savo vaikų emocijomis, įvertino jų elgesio pokyčius. Stovyklos organizavimas ir joje vykdytos veiklos leidžia tiek mokytojams, tiek tėvams atrasti ir praktiškai išbandyti naujus, efektyvesnius metodus telkiant ir motyvuojant mokinius kryptingai siekti aukštesnių mokymosi rezultatų ir asmeninės pažangos.

Programa finansuojama #NextGenationEU lėšomis. Programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.
1 stovyklos diena

nuotraukos


2 stovyklos diena

nuotraukos


3 stovyklos diena

nuotraukos


4 stovyklos diena

nuotraukos


„STEAM spintos“ techninės kūrybos stovykla Šiaulių miesto mokiniams

Techninės kūrybos stovykla „STEAM spinta“ miesto ir mokyklos 2 – 4 klasių mokiniams

Ragainės progimnazijoje 2023 m. birželio 12 – 16 dienomis įvyko pirmoji projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ veikla – techninės kūrybos stovykla „STEAM spinta“ miesto ir mokyklos 2 – 4 klasių mokiniams. Stovykloje dalyvavo 45 mokiniai iš „Juventos“, Zoknių, „Romuvos“, Jovaro, Jėzuitų, Centro ir Ragainės mokyklų. Mokinių pažinimas stovykloje vyko per tiriamąją veiklą ir aktyvų laisvalaikį. Mokiniai kasdien priėmė inžinerinius iššūkius ir kiekvienos dienos pabaigoje teikė inovatyvius sprendimus. Veiklos organizuotos tiek Ragainės progimnazijos erdvėse, tiek miesto erdvėse ir įstaigose siekiant, kad jos įgalintų mokinius praktiškai veikiant gauti atsakymus į dienos klausimus.
Veiklos Jaunųjų gamtininkų centre ir Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Botanikos sode leido atsakyti į klausimą, kokius sprendimus mums gali pasiūlyti gamta. VšĮ „Išmanioji mokykla“ suteikė galimybę vaikams atsakyti į klausimą, kodėl (ir kaip) žmonės kuria vis „protingesnes“ mašinas. „Aušros“ muziejuje vaikai grįžo prie tradicinių amatų ir praktinių veiklų ir aiškinosi, kodėl inžinieriams tokia svarbi yra istorija. Šiaulių dailės galerijoje ir Turizmo informaciniame centre buvo pasinerta į meno pasaulį ir jame ieškota mokslo užuominų ir pritaikymo būdų. Aktyvios veiklos Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos STEAM centre leido pasimatuoti mokslininko darbo vietą, tyrinėti, kurti ir apgalvoti, karalienė ar tik tarnaitė visuose moksluose yra matematika.
Į nerealų inžinerijos pasaulį pakvietę Ragainės progimnazijos mokytojai kartu su vaikais tyrinėjo medžiagos tankius ir „statė“ skysčių piramides, konstravo purkštuvus ir kūrė pačią originaliausią „STEAM spintos“ foto sienelę, išsiaiškino senovės kinų paslaptis ir be šaldytuvo pasigamino pačius skaniausius ledus.
Vertindami stovyklos veiklų turinį tiek vaikai, tiek jų tėveliai pastebėjo, kad stovyklos veiklų turinys buvo unikalus, atitiko vaikų amžių ir poreikius, skatino vaiko ūgtį. Vaikai sužinojo daug naujų dalykų, tapo drąsesni ir labiau pasitikintys dirbdami komandose, patyrė džiugias emocijas.

Programa finansuojama #NextGenationEU lėšomis. Programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.
TŪM vaikų stovykla „STEAM spinta" - penktoji diena

nuotraukos


TŪM vaikų stovykla „STEAM spinta" - ketvirtoji diena

nuotraukos


TŪM vaikų stovykla „STEAM spinta" - trečioji diena

nuotraukos


TŪM vaikų stovykla „STEAM spinta" - antroji diena

nuotraukos


TŪM vaikų stovykla „STEAM spinta" - pirmoji diena

nuotraukos


TŪKSTANTMEČIO MOKYKLA

Pradedamas įgyvendinti projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“, kuris yra antroji švietimo pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ dalis.

Programa prisidedama prie ugdymo kokybės gerinimo ir mokinių pasiekimų atotrūkio mažinimo tarp savivaldybių ir savivaldybių mokyklų. Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ skirtas įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje numatytas veiklas 22 Lietuvos savivaldybėse, kurios dalyvauja pirmajame programos sraute.

Planuojamos veiklų kryptys: mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas; infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas; mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas; konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas; projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos).

Projekto trukmė: 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto finansavimo suma: 112 705 422,13 Eur. Tinkamų finansuoti lėšų suma - 113 376 623,67 Eur.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą: http://www.ragaine.su.lt/tum.html 
 

Į viršų Į viršų ^

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Šiaulių miesto savivaldybė, © Lidija Zaikina, 2020