STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
  TEISINĖ INFORMACIJA
  KORUPCIJOS PREVENCIJA
  VEIKLOS SRITYS
  TIKSLIEJI MOKSLAI IR INŽINERIJA
  ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
  MOKYKLA
  BENDRUOMENĖ IR SAVIVALDA
  TVARKOS IR TAISYKLĖS
  INFORMACIJA TĖVAMS
  PASLAUGOS
  NUORODOS
 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČIA PUIKI VIETA AUGTI, MOKYTIS IR TOBULĖTI!

Prisijunkite prie mūsų Facebook'e!

Kviečiame Šiaulių miesto 2-4 klasių mokinius į stovyklą "STEAM spinta"

Stovyklą organizuoja Šiaulių Ragainės progimnazija.

Šiaulių miesto 2–4 klasių mokinių techninės kūrybos stovykla „STEAM SPINTA“ organizuojama kartu su Šiaulių miesto savivaldybe įgyvendinant projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ priemonę, kuriam Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-508 „Dėl finansavimo skyrimo“ skirta Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

2–4 klasių mokinių techninės kūrybos stovykla „STEAM SPINTA“ organizuojama vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023 m. gegužės 2 d. potvarkiu Nr. M-149 „Dėl vaikų vasaros stovyklų organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo ir vaikų vasaros stovyklų konkurso ir stovyklų programų vertinimo nuostatų patvirtinimo“, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

Stovyklos STEAM SPINTA nuostatai (.pdf)




Kūrėjų mugė Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos STEAM centre

Įgyvendinant TŪM projekto veiklas Šiaulių Ragainės progimnazijoje numatyta mokyklos erdvių rekonstrukcija ir modernizavimas – pritaikymas kokybiškam STEAM ir įtraukiajam ugdymui. Įvyko pirmasis šios veiklos etapas – baigtas rengti mokyklos erdvių interjero dizaino projektas.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. #NextGenationEU Programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra #Tūkstantmečiomokyklos



nuotraukos


Šiaulių Ragainės progimnazijai suteikta „Erasmus“ akreditacija

Šiaulių Ragainės progimnazijai suteikta „Erasmus“ akreditacija. Šis įvertinimas patvirtina, kad mokykla atitinka Europos Komisijos keliamus standartus, yra pajėgi organizuoti kokybiškas mobilumo mokymosi tikslais veiklas ir laikysis „Erasmus“ kokybės standartų mobilumui, todėl mokyklos mobilumo veiklos gali būti finansuojamos supaprastinta tvarka. Akredituotos organizacijos gali naudotis tokiais privalumais kaip:

1. Kurti savo strategiją. „Erasmus“ akreditacija padeda organizacijai nusistatyti tikslus ir suteikia laisvę pasirinkti greitį, kuriuo norima judėti siekiant šių tikslų.

2. Gauti pastovų finansavimą. Naujai mobilumo veiklai vykdyti organizacija kasmet gauna „Erasmus+“ lėšų.

3. Augti ir mokytis. Galima išbandyti naują veiklą ar bendradarbiavimą su naujomis organizacijomis partnerėmis neteikiant naujos paraiškos.

4. Investuoti į ateitį. Stabilus finansavimas reiškia, kad galima sutelkti dėmesį į ilgalaikius tikslus. Mobilumo veikla galima padėti palaipsniui ir nuolat didinti akreditaciją gavusios organizacijos mokymo ir mokymosi kokybę.


Mūsų mokytojai nacionaliniame STEAM centre Anglijoje (National STEM Learning Centre)

Įgyvendinant TŪM projekto veiklas Ragainės progimnazijos mokytojai tobulina savo kompetencijas.
Lapkričio 19 – 25 dienomis 10 mokyklos pedagogų stažuojasi nacionaliniame STEAM centre Anglijoje (National STEM Learning Centre) kartu su partneriu Didžiosios Britanijos Jorko universitetu bei semiasi patirties iš pažangių Anglijos mokyklų.
Lapkričio 20 dieną aplankytos dvi mokyklos (Westbrook Primary School ir Wellington primary school), kurios dirba pagal mąstymo ugdymo metodiką. Popietę pažinimas ir mokymasis tęsėsi Londono Mokslo muziejuje, kuriame aiškinama ir demonstruojama išsami gamtos ir sveikatos mokslų, matematikos, technikos ir inžinerinių inovacijų istorija.
Antrąją dieną aplankyta Torriano pradinė mokykla (Torriano Primary School). Ši mokykla, kaip ir mūsų progimnazija, jau aštuonerius metus įgyvendina STEAM ugdymą. Ugdymo įstaiga specializuojasi gamtos mokslų mokyme, yra pelniusi pradinio mokslo kokybės ženklą.
Vizito metu mokytojų bendruomenė pademonstravo, kaip atskirų disciplinų žinias ir įgūdžius pritaiko projektų rengimui.
Trečios dienos metu aplankyta Shaftesbury mokykla (Shaftesbury school), kuri nuo 2019 metų vykdo kryptingą STEAM ugdymą.
Ketvirtoji stažuotės diena – mokymai Helsingtono universiteto nacionaliniame Yorko STEM mokymosi centre. Tai vienas moderniausių Anglijos nuolatinio mokytojų profesinio tobulėjimo STEM dalykų srityje centrų, kuriame profesionalai kuria ugdymo turinį ir išbando jį šiuolaikiškai įrengtose laboratorijose.
Mokymų metu pristatyta Anglijos švietimo sistema. Ragainės mokytojai diskusijoje pristatė inžinerinio ugdymo patirtį, išskyrė abiejų šalių ugdymo organizavimo panašumus ir skirtumus.
Praktinėse dirbtuvėse atlikti gamtos mokslų, inžinerijos, technologijų ir dizaino kūrybiniai tiriamieji darbai, ieškota integracinių ryšių. Paskaita apie kritinį mąstymą atskleidė naują požiūrį į gilų ir pagrįstą problemų sprendimą ir išvadų formulavimą. Teorinės įžvalgos ir pateikti pavyzdžiai leido suformuoti naujų idėjų apie STEAM veiklų organizavimą mokykloje, mokinių sėkmingo mokymosi ir asmeninės pažangos siekimą.



nuotraukos


Šiaulių miesto ir Respublikos forumas „Skaitmeninio turinio kūrimas ir valdymas“

Lapkričio 15 d. Ragainės progimnazija, įgyvendindama TŪM projekto veiklas, sukvietė Šiaulių miesto ir Respublikos mokytojus į forumą „Skaitmeninio turinio kūrimas ir valdymas“. Konferencijoje dalintasi įžvalgomis ir naujovėmis apie technologijų įtaką švietimui, dirbtinio intelekto iššūkius ir galimybes, įvairiapusišką kūrybiškumo ugdymą STEAM veiklose. Šiaulių valstybinės kolegijos informatikos inžinerijos katedros lektorius Donatas Daugirdas pristatė pranešimą apie skaitmeninio amžiaus iššūkius ir dirbtinį intelektą mokykloje. Vilniaus Sietuvos progimnazijos informacinių technologijų mokytoja ir ekspertė, STEAM Code Academy įkūrėja Snieguolė Bagočienė aptarė dirbtinio intelekto taikymo būdus švietimo srityje. Šiaulių Ragainės progimnazijos matematikos mokytoja ekspertė Rimutė Jonaitienė ir inžinerijos mokytoja metodininkė Ingrida Donielienė pristatė kitokius matematikos pasiekimų matavimo būdus bei pristatė knygą „Inžinerija + matematika. Tyrinėk, kurk, pasitikrink“. Šiaulių Ragainės progimnazijos direktorė Dinara Vitkuvienė bei mokytojos A. Urbonienė ir L. Janionytė dalinosi patirtimi apie skaitmeninių technologijų dermę ugdymo procese siekiant aukštesnių mokinių pasiekimų. Antroje forumo dalyje mokytojai dalyvavo praktinėse dirbtuvėse. Lektorė Snieguolė Bagočienė pristatė STEAM veiklas apie hologramų kūrimą taikant informacines technologijas, mašininio mokymo įrankius, garso vizualizacijos būdus kuriant priemones iš antrinių žaliavų, dalinosi praktiniais patarimais dirbant su dirbtiniu intelektu. Donato Daugirdo dirbtuvėse mokytojai susipažino su dirbtinio intelekto įrankiais ir praktiniais jų taikymo būdais. Mokytojų Rimutės Jonaitienės bei Ingridos Donielienės organizuotose dirbtuvėse dalyviams pasiūlyta pabūti penktokais ir įvykdyti projektą „Matavimai suprogramuotu žingsniamačiu“ pagal knygą „Inžinerija + matematika. Tyrinėk, kurk, pasitikrink“. Dalyviai programavo su Microbit, skaičiavo kabineto perimetrą, atliko QR kodais užkoduotą matavimo vienetų užduotį. Po renginio, pildydami apklausos anketą, forumo dalyviai dėkojo už turiningą, gerai suorganizuotą renginį. Dauguma forumo dalyvių teigia išbandysią arba daugiau dėmesio skirsią dirbtinio intelekto galimybėms. Mokytojai rašė susidomėję pranešėjų pasiūlytomis skaitmeninėmis aplinkomis, skaitmeniniais įrankiais, o būtent matematikos mokytojus sudomino knygos ,,Matematika + inžinerija“ medžiaga, microbitukų užduotys.



nuotraukos


Seminarų ciklas „Laimingi tėvai – laimingi vaikai“

Įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos I“ Šiaulių Ragainės progimnazijoje mokinių tėveliams bei mokytojams organizuojamas užsiėmimų, aktualių, asmeninių klausimų uždavimo ciklas „Laimingi tėvai – laimingi vaikai“. Užsiėmimai skirti tėvams, auginantiems vaikus, tėvams, kurie ruošiasi auginti vaikus, bei mokytojams. Seminarus ves profesionalus, charizmatiškas, suprantantis kitus ir mokantis išgirsti bei įsijausti lektorius, humanistinės pedagogikos ekspertas Aleksej Babajanc, turintis daugiau nei 30 metų darbo praktikos su vaikais, paaugliais, tėvais ir mokytojais. Aleksej Babajanc yra praktinės psichologijos aukštosios mokyklos direktorius, pedagogas, psichologas – konsultantas. Detalus seminarų aprašymas: https://docs.google.com/document/d/1qGh9GztNKP9vBdXj_zvQIwCvmxHLO7fa/edit

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. #Tūkstantmečiomokyklos




Seminaras „Vidinė vaiko laisvė. Kaip ugdyti vaikuose sąžiningumą? Ką reiškia bausmė?“

Įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos I“ įvyko pirmasis užsiėmimų, aktualių, asmeninių klausimų uždavimo ciklo „Laimingi tėvai – laimingi vaikai“ seminaras „Vidinė vaiko laisvė. Kaip ugdyti vaikuose sąžiningumą? Ką reiškia bausmė?“ Mokinių tėvai, mokytojai klausė lektoriaus, humanistinės pedagogikos eksperto, praktinės psichologijos aukštosios mokyklos direktoriaus, pedagogo, psichologo – konsultanto Aleksej Babajanc įžvalgų bei praktinių patarimų apie pagrindinius šiuolaikinio auklėjimo principus, žmogiškumą, humanistinį požiūrį į vaiką. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. #Tūkstantmečiomokyklos




30 Ragainės progimnazijos 6-8 klasių mokinių dalyvavo „Tūkstantmečio mokyklos“ projekto 4 dienų stovykloje „Motyvatorius“.

Šiaulių Ragainės progimnazija įgyvendindama švietimo pažangos programą „Tūkstantmečio mokyklos“, skirtą ugdymo kokybės gerinimui ir mokinių pasiekimų atotrūkio mažinimui tarp savivaldybių ir savivaldybių mokyklų, įgyvendino priemonę „Patirtinių stovyklų mokiniams organizavimas“.
2023 m. rugsėjo 25-28 d. 30 Ragainės progimnazijos 6-8 kl. mokinių dalyvavo 4 dienų stovykloje „Motyvatorius“ Molėtų rajone.
Stovyklos veiklos buvo nukreiptos į tai, kad vaikai išmoktų bendrauti ir veikti kartu, atrastų savo pomėgius, aktyviai dalyvautų, nugalėtų baimes ir įgytų daugiau motyvacijos veikti, nebijoti siekti ambicingesnių, aukštesnių tikslų. Atsižvelgiant į keliamus tikslus, jau pirminiame stovyklos organizavimo etape siekta nuteikti mokinius stengtis siekiant tikslo. Norintys dalyvauti stovykloje turėjo pateikti motyvacinį laišką, užpildyti paraišką, laiku pateikti dokumentus atrankos komisijai.

Programa finansuojama #NextGenationEU lėšomis. Programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.



Plačiau apie veiklas

nuotraukos


Ragainės progimnazija – tūkstantmečio mokykla

2023 M. Ragainės progimnazijoje pradedamas įgyvendinti projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“, kuris yra antroji švietimo pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ dalis.

Programa prisidedama prie ugdymo kokybės gerinimo ir mokinių pasiekimų atotrūkio mažinimo tarp savivaldybių ir savivaldybių mokyklų. Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ skirtas įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje numatytas veiklas 22 Lietuvos savivaldybėse, kurios dalyvauja pirmajame programos sraute.

Planuojamos veiklų kryptys:
mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;
konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;
projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos).

Projekto trukmė: 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto finansavimo suma: 112 705 422,13 Eur. Tinkamų finansuoti lėšų suma - 113 376 623,67 Eur.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.




Mokytojų diena Ragainėje

 

nuotraukos


Šiaulių Ragainės progimnazija

Misija: teikti kokybišką priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą rengiant mokinius sėkmingam tolimesniam mokymuisi ir gyvenimui.

Vizija: Besimokanti, Bekurianti, Besikeičianti, Bendradarbiaujanti, Bendraminčių mokykla.

Ragainės progimnazijoje mokosi 432 mokiniai. Yra 16 1-8 klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupė.

Progimnazijoje įgyvendinama inžinerinio ugdymo programa. Programos tikslas – sukurti mokiniams tinkamas sąlygas teigiamam požiūriui į tiksliuosius mokslus formavimui, bręsti kaip kūrybingai asmenybei, pasitikinčiai savo jėgomis.

Inžinerinio ugdymo programa (pradinio, pagrindinio ugdymu programų) skirta visiems Ragainės progimnazijos mokiniams. Programa apibrėžia inžinerinio ugdymo pakraipos įgyvendinimą ir yra skirta nuosekliai, sistemingai ir kryptingai ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas, suteikiant jiems reikiamų žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų, kurių reikia, planuojant savo karjerą, susijusių su tiksliųjų mokslų profesijomis ir kūryba. Mokykla, atsižvelgdama į mokinių poreikius ir gebėjimus, suteikia mokiniams galimybę plėtoti ne tik bendrąsias ir dalykines kompetencijas, bet ir inžinerinę kompetenciją, padedančią suvokti supančio pasaulio kaitą, problemas, galimybes prisidėti prie postmodernaus pasaulio pokyčių.

Programą sudaro:
- 1–8 klasėje privalomasis dalykas – inžinerija;
- 5-8 klasėje matematikos mokymas skirstant mokinius į grupes;
- 2-8 klasėse jaunųjų matematikų mokyklėlė, kuri skirta mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl išskirtinių asmens gabumų matematikai, informacinėms technologijoms;
- 1-8 klasėse konsultacijos, kurių metu mokiniams teikiama matematikos, informacinių technologijų, fizikos, inžinerijos ir gamtos mokslų mokymosi pagalba (konsultacijų tvarkaraštį pradinių klasių, tiksliųjų ir gamtos mokslų bei inžinerijos mokytojai suderina iki rugsėjo, vasario 10 d.);
- 1–8 klasėse neformaliojo švietimo programos, kurias mokiniai gali rinktis, siekdami praplėsti tiksliųjų mokslų ir inžinerinę kompetenciją;
- 1-8 klasėse organizuojant mokinių kūrybinę, pažintinę, praktinę ir socialinę veiklą; - inžineriniai projektai – savarankiška ir planinga mokinių veikla, kurioje padedami mokytojo mokiniai analizuoja pasirinktą inžinerinę problemą, pademonstruoja mokslo, technologijų žinias ir gebėjimus;
- inžinerinis ugdymas (ne mažiau kaip 20 procentų) 1–8 klasėse integruojami į pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų mokomuosius dalykus.


 

Atnaujinta 2024-07-02

Į viršų Į viršų ^

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Šiaulių miesto savivaldybė, © Lidija Zaikina, 2020