Erasmus+ mokymai Prancūzijoje.

“Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose”