Ragainės progimnazijoje vykdomas programos „Erasmus+“ K1 projektas „Increasing Student Success with Training Coaching“
(„Koučingo metodų naudojimas siekiant geresnių mokinių ugdymo(si) rezultatų“).

Tęsiasi koučerio Serkut Kizanlikli turne Ragainės progimnazijoje.
 Po pietų jis surengė koučingo mokymus Šiaulių miesto švietimo darbuotojams.