KŪRYBINĖS PRAKTINĖS DIRBTUVĖS

Atradimai mokykloje - efektyvių tiriamųjų, kūrybiškumą išlaisvinančių veiklų organizavimas.